Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 16/04/2020

STT Tên gọi ATM/CDM Địa chỉ ATM Điện thoại liên hệ Thời điểm ngừng hoạt động Thời gian dự kiến hoạt động lại Ghi chú
1 TOA NHA BINH DUONG SQUARE NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG 02743683979 20191213 10:12 3096h Dự kiến dừng hoạt động đến 20/4/2020
2 VPBANK THUY KHUE CDM 251 THUY KHUE, TAY HO, HN 02437280931 20200325 09:16 Dự kiến tạm dừng hoạt động đến khi hết yêu cầu hạn chế di chuyển của Chính phủ
3 VPBANK THUY NGUYEN 46DA NANG,TT NUI DEO, THUY NGUYEN, HAI PHONG 02253642624 20200328 13:21 96h Dự kiến dừng hoạt động đến 20/4/2020
4 ATM CASINO CORONA 1 KHU BAI DAI, XA GANH DAU, PHU QUOC, KIEN GIANG 02973948111 20200401 15:31 378h Máy ATM đã hoạt động bình thường
5 ATM CASINO CORONA 2 KHU BAI DAI, XA GANH DAU, PHU QUOC, KIEN GIANG 02973948111 20200401 15:31 378h Máy ATM đã hoạt động bình thường
6 ATM CASINO CORONA 3 KHU BAI DAI, XA GANH DAU, PHU QUOC, KIEN GIANG 02973948111 20200401 15:31 378h Máy ATM đã hoạt động bình thường
7 VPBANK NAM TU LIEM CDM T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HN 02462873784 20200401 09:34 Dự kiến tạm dừng hoạt động đến khi hết yêu cầu hạn chế di chuyển của Chính phủ
8 CONG TY INOX HAI NGA XOM CHUA,XA NAM TIEN,TX PHO YEN, THAI NGUYEN 02083656769 20200415 17:43 39h Máy ATM đã hoạt động bình thường

VPBank NEO