Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 15/11/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0156008

ATM XI NGHIEP MAY AN GIANG

TRAN HUNG DAO, PHUONG MY QUY, LONG XUYEN, AN GIANG

2963855724

20201104 16:54

 

Dự kiến di dời

2

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, LONG AN

2838210076

20201009 11:42

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 17/11/2020

3

A0195001

VPBANK NGUYEN TRI PHUONG

05 NGUYEN HUU THO, PHUONG HOA THUAN TAY, DA NANG

02838210076

20201009 11:42

51h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0286001

VPBANK HAM NGHI

102-104 HAM NGHI, PHUONG THACH GIAN, DA NANG

02963855724

20201104 16:54

50h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1104005

VPBANK DA NANG CDM

112 PHAN CHU TRINH, DA NANG

02363614607

20201114 09:19

51h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A1224002

VPBANK QUANG TRI CDM

16 HUNG VUONG, PHUONG 1, QUANG TRI

02363575444

20201114 11:42

48h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0259001

VPBANK PHU HOI

64 HUNG VUONG, HUE

02363835090

20201114 09:41

48h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0313001

VPBANK HONG LINH

101 TRAN PHU, PHUONG BAC HA, HUE

02333556883

20201114 12:15

40h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A1174002

VPBANK MAI THUC LOAN CDM

91 MAI THUC LOAN, PHUONG THUAN THANH, HUE

02343943939

20201114 12:46

50h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A1286002

VPBANK HAM NGHI CDM

102-104 HAM NGHI, PHUONG THACH GIAN, DA NANG

02393787789

20201114 20:11

51h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0199001

VPBANK BA DON

187 QUANG TRUNG, QUANG THO, QUANG BINH

02343545556

20201114 11:09

48h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A0239001

VPBANK NUI THANH

429 NUI THANH, PHUONG HOA CUONG BAC, DA NANG

02363575444

20201114 09:42

52h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A0268001

VPBANK SON TRA

1094 NGO QUYEN, PHUONG AN HAI TAY, DA NANG

02323518989

20201114 13:35

52h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

14

A1127002

VPBANK DIEN BIEN PHU CDM

567 DIEN BIEN PHU, PHUONG HOA KHE, DA NANG

02363621371

20201114 08:06

50h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

15

A0134001

VPBANK VY DA

212 NGUYEN SINH CUNG, PHUONG VY DA, HUE

02363946797

20201114 08:08

48h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

16

A0299001

VPBANK BEN NGU

66 TRAN PHUC NHAN, HUE

02363758939

20201114 11:29

50h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

17

A0104006

CTY LOVEPOP DA NANG

X9-1,14B-11B,KCN HOAKHANH,P.HOA KHANH BAC, DA NANG

02343897171

20201114 13:01

76h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 17/11/2020

18

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN, HUE

02343959666

20201114 10:32

73h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 17/11/2020

19

A0202001

VPBANK BACH DANG

104-106 BACH DANG, PHUONG 24, HCM

02363835090

20201114 08:45

 

Chấm dứt hoạt động

20

A1134002

VPBANK VY DA CDM

212 NGUYEN SINH CUNG, PHUONG VY DA, HUE

02343814646

20201114 09:39

50h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

21

A0140001

VPBANK DONG BA

179 TRAN HUNG DAO, PHUONG PHU HOA, HUE

02839210242

20201113 09:48

48h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

22

A0306001

VPBANK DONG HOI

59 TO HUU, TIEU KHU 11, PHUONG NAM LY, QUANG BINH

02343897171

20201114 11:17

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 17/11/2020

23

A0147001

VPBANK NHA TRANG

26 YERSIN, PHUONG VAN THANG, NHA TRANG

02343814646

20201114 12:17

47h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

24

A1211002

VPBANK PHUOC TIEN CDM

160 NGO GIA TU, PHUONG PHUOC TIEN, NHA TRANG

02323846969

20201114 13:08

48h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

25

A1259002

VPBANK PHU HOI CDM

64 HUNG VUONG, HUE

02583561887

20201114 13:03

51h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

26

A0104001

VPBANK DA NANG

112 PHAN CHU TRINH, DA NANG

02583512179

20201114 12:48

52h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

27

A0105008

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN, HUE

02343943939

20201114 09:42

51h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

28

A0127001

VPBANK DIEN BIEN PHU

567 DIEN BIEN PHU, PHUONG HOA KHE, DA NANG

02363835090

20201114 09:56

47h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

29

A0242074

CONG AN QUAN CAU GIAY

62 NGUYEN VAN HUYEN, CAU GIAY, HA NOI

02343814646

20201114 09:18

54h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

30

A0158012

CONG TY MAY VIET POWER I

XOM 2, HAI TAN, HAI HAU, NAM DINH

02363758939

20201114 13:22

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 17/11/2020

31

A0242145

TOA NHA CT2A CO NHUE

PHUONG CO NHUE, BAC TU LIEM, HA NOI

02462662577

20201114 09:54

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 17/11/2020

32

A0242005

CONG AN HUYEN THANH OAI

93 TO 1, TT KIM BAI, THANH OAI, HA NOI

02283830545

20201114 12:14

144h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 20/11/2020

33

A0242160

CONG TY TNHH MTV NGOC VIET I

TT VAN DINH, UNG HOA, HA NOI

02439288880

20201114 11:23

53h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

34

A0101018

VPBANK HA NOI II

5 DIEN BIEN PHU, PHUONG DIEN BIEN, BA DINH, HA NOI

02435378701

20201114 09:31

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 17/11/2020


VPBank NEO