Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 14/10/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102007

TOA NHA REE

9 DOAN VAN BO, PHUONG 12, QUAN 4, HCM

02838210076

20201013 20:01

48h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, LONG AN

02838210076

20201009 11:42

720h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 11/11/2020

3

A0191009

CTY BAISHENG PHU THO

91 MAI THUC LOAN, PHUONG THUAN THANH, HUE

02106261666

20201012 19:15

70h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0299001

VPBANK BEN NGU

66 TRAN PHUC NHAN, HUE

02343959666

20201011 19:15

96h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A1171004

VPBANK HA DONG CDM

TANG 1 CT1 LANG VK CHAU AU, KDT MO LAO, HA DONG, HA NOI

02439743861

20200925 14:32

600h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 20/10/2020

6

A1174002

VPBANK MAI THUC LOAN CDM

91 MAI THUC LOAN, PHUONG THUAN THANH, HUE

02343545556

20201010 18:05

120h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A1177005

VPBANK QUANG BINH CDM

108 TRAN HUNG DAO, DONG HOI, QUANG BINH

02323846969

20201010 10:33

124h

Máy đã hoạt động bình thường

8

A1259002

VPBANK PHU HOI CDM

64 HUNG VUONG, HUE

02343943939

20201011 07:37

102h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO