Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 13/10/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, LONG AN

02838210076

20201009 11:42

720h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 11/11/2020

2

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN, HUE

02343814646

20201010 17:00

88h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0105008

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN, HUE

02343814646

20201010 17:00

115h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0131001

VPBANK VINH PHUC

1 ME LINH, VINH YEN, VINH PHUC

02113720138

20201012 18:14

41h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0140001

VPBANK DONG BA

179 TRAN HUNG DAO, PHUONG PHU HOA, HUE

02343814646

20201011 10:44

78h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A0191009

CTY BAISHENG PHU THO

91 MAI THUC LOAN, PHUONG THUAN THANH, HUE

02106261666

20201012 19:15

70h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 15/10/2020

7

A1171004

VPBANK HA DONG CDM

TANG 1 CT1 LANG VK CHAU AU, KDT MO LAO, HA DONG, HA NOI

02439743861

20200925 14:32

600h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 20/10/2020

8

A1174002

VPBANK MAI THUC LOAN CDM

91 MAI THUC LOAN, PHUONG THUAN THANH, HUE

02343545556

20201010 18:05

120h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 15/10/2020

9

A1177005

VPBANK QUANG BINH CDM

108 TRAN HUNG DAO, DONG HOI, QUANG BINH

02323846969

20201010 10:33

124h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 15/10/2020

10

A1259002

VPBANK PHU HOI CDM

64 HUNG VUONG, HUE

02343943939

20201011 07:37

102h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 15/10/2020

11

A1350003

VPBANK DA LAT CDM

89 PHAN BOI CHAU, PHUONG 1, DA LAT, LAM DONG

02633615577

20201012 08:37

24h

Máy đã hoạt động bình thường

12

A0299001

VPBANK BEN NGU

66 TRAN PHUC NHAN, HUE

02343959666

20201011 19:15

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 15/10/2020


VPBank NEO