Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 13/09/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0169001

VPBANK NAM HA NOI

17-19 KIM DONG, PHUONG GIAP BAT, HOANG MAI, HA NOI

02436648852

20200912 17:09

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A1169003

VPBANK NAM HA NOI CDM

17-19 KIM DONG, PHUONG GIAP BAT, HOANG MAI, HA NOI

02436648852

20200912 16:55

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A1277002

VPBANK VU TRONG PHUNG CDM

1 NGUYEN HUY TUONG,TN HAPULICO,TX TRUNG, THANH XUAN, HA NOI

02435579491

20200912 14:45

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/9/2020

4

A0242046

SIEU THI HOME MART

LO 11C7 KDT DAI KIM, HOANG MAI, HA NOI

02462662577

20200912 12:45

50h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO