Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 13/05/2020

STT Tên gọi ATM/CDM Địa chỉ ATM Điện thoại liên hệ Thời điểm ngừng hoạt động Thời gian dự kiến hoạt động lại Ghi chú
1 TOA NHA BINH DUONG SQUARE NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG 02743683979 20191213 10:12   Dự kiến dừng hoạt động đến 15/5/2020
2 THANG LONG T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HN 02462873784 20200401 09:34 Dự kiến dừng hoạt động đến 15/5/2020
 3  BAC GIANG TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG  02043555565  20200511 10:38 53H  Đang xử lý lỗi phát sinh hỏng CPU 
4 KINH DO 8 QUANG TRUNG, HA DONG, HA NOI 02462662577  20200512 11:45 72H  Dự kiến hoạt động lại vào ngày 15/05/2020
 5  HAI DUONG KCN KTC AN PHAT,KM 47, QL5,P. VIET HOA, HAI DUONG 02203837808  20200513 10:00 48H   Đang xử lý lỗi phát sinh hỏng CPU 
 6  HAI PHONG KHU TIEU TRA, PHUONG HUNG DAO 02253757799  20200512 10:41    ATM đã hoạt động bình thường
 7  HA NOI DUONG TO HIEU, HA NOI 02462662577  20200512 08:24    Đang khắc phục

VPBank NEO