Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 12/07/2020

STT

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ ATM

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG

02743683979

20191213 10:12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/7/2020

2

NGA TU NAM LY

TRAN HUNG DAO, NAM LY, DONG HOI, QUANG BINH

02323846969

20200521 03:14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2020

3

VPBANK NAM TU LIEM CDM

T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HA NOI

02462873784

20200401 09:34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2020

4

CONG TY MAY VIET POWER I

XOM 2, HAI TAN, HAI HAU, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20200711 15:13

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

MAY BAC GIANG-LUC NAM II

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20200711 22:42

72h

Đang phối hợp xử lý

6

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QUOC LO 5,XA MINH DUC,HUYEN MY HAO, HUNG YEN, HUNG YEN

02213856666

20200711 13:52

42h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

VPBank NEO