Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 12/05/2020

STT Tên gọi ATM/CDM Địa chỉ ATM Điện thoại liên hệ Thời điểm ngừng hoạt động Thời gian dự kiến hoạt động lại Ghi chú
1 TOA NHA BINH DUONG SQUARE NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG 02743683979 20191213 10:12   Dự kiến dừng hoạt động đến 15/5/2020
2 THANG LONG T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HN 02462873784 20200401 09:34 Dự kiến dừng hoạt động đến 15/5/2020
 4  BAC GIANG  THON QUYET CHIEN, XA LAO HO, YEN DUNG, BAC GIANG  02043555565  20200507 19:47 120H  Đang xử lý
 5  NAM DINH KM9, TAN THINH, NAM TRUC, NAM DINH 02283830545  20200511 03:11  55H  ATM đã hoạt động bình thường
 6  BAC GIANG TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG  02043555565  20200511 10:38 53H   ATM đã hoạt động bình thường
 DONG DO 32 NGUYEN CONG TRU, HAI BA TRUNG, HA NOI 02439288880  20200511 20:01 72H  Đang khắc phục

VPBank NEO