Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 11/10/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, LONG AN

02838210076

20201009 11:42

720h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 11/11/2020

2

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN, HUE

02343814646

20201010 17:00

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 13/10/2020

3

A0105008

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN, HUE

02343814646

20201010 17:00

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 13/10/2020

4

A0144001

VPBANK HOA HUNG

611 CACH MANG THANG 8, PHUONG 15, HCM

02838646092

20201010 13:18

46h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0155015

ATM CONG TY VIET DUC

AP 2, XA XUAN TAM, DONG NAI

02513948958

20201010 12:23

48h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0177001

VPBANK QUANG BINH

108 TRAN HUNG DAO, QUANG BINH

02323846969

20201010 10:43

77h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 13/10/2020

7

A0242161

CONG TY TNHH MTV NGOC VIET II

TT VAN DINH, HA NOI

02435378701

20201010 11:37

47h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A1144002

VPBANK HOA HUNG CDM

611 CACH MANG THANG 8, PHUONG 15, HCM

02838646092

20201010 13:18

46h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A1171004

VPBANK HA DONG CDM

TANG 1 CT1 LANG VK CHAU AU, KDT MO LAO, HA NOI

02439743861

20200925 14:32

600h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 20/10/2020

10

A1174002

VPBANK MAI THUC LOAN CDM

91 MAI THUC LOAN, PHUONG THUAN THANH, HUE

02343545556

20201010 18:05

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 13/10/2020

11

A1177005

VPBANK QUANG BINH CDM

108 TRAN HUNG DAO, QUANG BINH

02323846969

20201010 10:33

77h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 13/10/2020

12

A1204002

VPBANK DOI CAN CDM

279 DOI CAN, PHUONG NGOC HA, BA DINH, HA NOI

02437226171

20201010 03:50

39h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A0296001

VPBANK QUANG NAM

30-32 PHAN CHAU TRINH, PHUONG AN MY, TAM KY, QUANG NAM

0235383003

20201011 09:11

54h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 13/10/2020

14

A1296003

VPBANK QUANG NAM CDM

30-32 PHAN CHAU TRINH, PHUONG AN MY, TAM KY, QUANG NAM

0235383003

20201011 09:06

54h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 13/10/2020

15

A0134001

VPBANK VY DA

212 NGUYEN SINH CUNG, PHUONG VY DA, HUE

02343897171

20201011 18:04

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 13/10/2020

16

A1134002

VPBANK VY DA CDM

212 NGUYEN SINH CUNG, PHUONG VY DA, HUE

02343897171

20201011 18:09

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 13/10/2020

17

A0140001

VPBANK DONG BA

179 TRAN HUNG DAO, PHUONG PHU HOA, HUE

02343814646

20201011 10:44

54h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 13/10/2020

18

A0259001

VPBANK PHU HOI

64 HUNG VUONG, HUE

02343943939

20201011 08:30

54h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 13/10/2020

19

A1259002

VPBANK PHU HOI CDM

64 HUNG VUONG, HUE

02343943939

20201011 07:37

54h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 13/10/2020

20

A0299001

VPBANK BEN NGU

66 TRAN PHUC NHAN, HUE

02343959666

20201011 19:15

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 13/10/2020


VPBank NEO