Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 10/09/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0135001

VPBANK BACH KHOA

92 LE THANH NGHI, HAI BA TRUNG, HA NOI

02438684843

20200908 18:42

89H

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/9/2020

2

A0242086

CONG AN QUAN HOAN KIEM

2 TRANG THI, HOAN KIEM, HA NOI

02439288880

20200909 06:47

30H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0365003

VIMICO LAO CAI

XA BAN VUOC, BAT XAT, LAO CAI

02143876666

20200909 10:52

25H

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO