Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 10/08/2020

TT

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ ATM

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

Địa điểm

Quận, huyện

Tỉnh, thành phố

1

VPBANK NAM TU LIEM CDM

T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH

NAM TU LIEM

HA NOI

2462873784

20200401 09:34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

2

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

NGA TU CHO DINH

THU DAU MOT

BINH DUONG

02743683979

20191213 10:12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/8/2020

3

VPBANK TRUNG KINH CDM

219 TRUNG KINH

CAU GIAY

HA NOI

02462697883

20200803 10:27

288h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/8/2020

4

ATM TRUONG TCCS VU TRANG

THUY XUAN TIEN

CHUONG MY

HA NOI

02439288880

20200804 09:35

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/8/2020

5

CONG TY SUNTECH

THON NGO XA, XA CHAU MINH

HIEP HOA

BAC GIANG

2043555565

20200806 21:11

144h

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/8/2020

6

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN

BAC GIANG

BAC GIANG

2043555565

20200808 17:26

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/8/2020

7

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI

HOA BINH

HOA BINH

2183897068

20200807 09:38

79h

Máy đã hoạt động bình thường

8

CONG AN HUYEN PHU XUYEN

TIEU KHU PHU MY, TT PHU XUYEN

PHU XUYEN

HA NOI

2435378701

20200808 16:51

40h

Máy đã hoạt động bình thường

 
 
 

VPBank NEO