Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 10/05/2020

STT Tên gọi ATM/CDM Địa chỉ ATM Điện thoại liên hệ Thời điểm ngừng hoạt động Thời gian dự kiến hoạt động lại Ghi chú
1 TOA NHA BINH DUONG SQUARE NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG 02743683979 20191213 10:12   Dự kiến dừng hoạt động đến 15/5/2020
2 THANG LONG T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HN 02462873784 20200401 09:34 Dự kiến dừng hoạt động đến 15/5/2020
 3 HAI PHONG 184 QUANG TRUNG, HONG BANG, HAI PHONG 02253521067  20200509 18:25  72H Đang xử lý
 4  BAC GIANG  THON QUYET CHIEN, XA LAO HO, YEN DUNG, BAC GIANG  02043555565  20200507 19:47 120H   Đang xử lý
 5  NGO QUYEN CUM 1, THI TRAN PHUC THO, PHUC THO, HA NOI 02439288880  20200508 20:52 96H   Đang xử lý
 6  KINH DO 62 NGUYEN VAN HUYEN 02462662577   20200509 16:19 29H  ATM đã hoạt động bình thường
 7  THANG LONG LO B10 KCN THANG LONG, XA KIM CHUNG, DONG ANH, HA NOI 02439288880 20200509 09:30   72H Đang xử lý

VPBank NEO