Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 09/12/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0199001

VPBANK BA DON

187 QUANG TRUNG, QUANG THO, BA DON, QUANG BINH

02323518989

20201203 09:58

264h

Dự kiến dừng hoạt động đến 14/1/22020

2

A0165001

VPBANK TRUNG HOA NHAN CHINH

29T1, KTC N05 TRAN DUY HUNG, TRUNG HOA

02462695986

20201208 10:17

26h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO