Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 09/09/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0135001

VPBANK BACH KHOA

92 LE THANH NGHI, HAI BA TRUNG, HA NOI

02438684843

20200908 16:42

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 11/9/2020


VPBank NEO