Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 08/11/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0159001

VPBANK HAI DUONG

11 TRAN HUNG DAO, HAI DUONG

2203837808

20201029 15:00

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0205001

VPBANK THUY NGUYEN

46DA NANG,TT NUI DEO, THUY NGUYEN, HAI PHONG

2253642624

20201029 18:07

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, LONG AN

2838210076

20201009 11:42

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 11/11/2020

4

A0221001

VPBANK THAI BINH

259M LE QUY DON, THAI BINH

02273642159

20201030 11:30

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0223001

VPBANK HA TINH

17 TRAN PHU, PHUONG TRAN PHU, HA TINH

2393898969

20201029 08:06

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 10/11/2020

6

A0156008

ATM XI NGHIEP MAY AN GIANG

TRAN HUNG DAO, PHUONG MY QUY, LONG XUYEN, AN GIANG

02963855724

20201104 16:54

 

Dự kiến di dời


VPBank NEO