Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 08/10/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0105008

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN, HUE, THUA THIEN HUE

02343814646

20200930 09:53

31h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0220006

CONG TY CP XNK 3-2 HOA BINH

SO 14 AN DUONG VUONG, P. CHAM MAT, TP HOA BINH, TINH HOA BINH

02183897068

20200930 10:21

24h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0224001

VPBANK QUANG TRI

16 HUNG VUONG, PHUONG 1, DONG HA, QUANG TRI

02333556883

20200930 08:06

27h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0353002

ATM CONG TY MAY HUU HOANG

A6-40 DUONG11,K.LONG THANH HUNG, CHO GAO, TIEN GIANG

02733868848

20200930 10:11

49h

Máy đã hoạt động bình thườngVPBank NEO