Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 08/09/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0259001

VPBANK PHU HOI

64 HUNG VUONG, TP HUE, THUA THIEN HUE

02343943939

20200905 20:12

96h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20200907 12:04

49h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO