Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 07/10/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1171004

VPBANK HA DONG CDM

TANG 1 CT1 LANG VK CHAU AU, KDT MO LAO

02439743861

20200925 14:32

360h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 10/10/2020

2

A0102005

TOA NHA COPAC

12 TON DAN, PHUONG 13, QUAN 4, TPHCM

02838210076

20200925 10:48

600h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 20/10/2020

3

A0154005

CONG TY TNHH TRIEU THAI SON

XA DAN LUC, TRIEU SON, THANH HOA

02373725856

20201006 12:55

45h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0158011

SONG HONG NAM DINH II

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH

02283830545

20201006 11:31

46h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO