Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 07/08/2020

STT

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ ATM

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG

02743683979

20191213 10:12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2020

2

VPBANK NAM TU LIEM CDM

T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH

NAM TU LIEM, HA NOI

02462873784

20200401 09:34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2020

3

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QUOC LO 5,XA MINH DUC,HUYEN MY HAO, HUNG YEN, HUNG YEN

2213856666

20200719 18:23

92h

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/7/2020

VPBank NEO