Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 06/12/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0221001

VPBANK THAI BINH

259M LE QUY DON, THAI BINH

2273642159

20201204 16:48

70h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0197001

VPBANK CONG HOA

19C CONG HOA, PHUONG 9

02839485934

20201205 21:52

34h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0361003

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QUOC LO 5,XA MINH DUC,HUYEN MY HAO, HUNG YEN

02213856666

20201205 18:18

29h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0102056

BIG C CANTAVIL

SO 1 AP 3 KDT MOI AN PHU, QUAN 2, HCM

02838210076

20201204 22:38

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến 08/12/2020

5

A1197006

VPBANK CONG HOA CDM

19C CONG HOA, PHUONG 9, TAN BINH, HCM

02839485934

20201205 22:00

34h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A0199001

VPBANK BA DON

187 QUANG TRUNG, QUANG THO, BA DON, QUANG BINH

02323518989

20201203 09:58

264h

Dự kiến dừng hoạt động đến 14/1/22020

7

A1182002

ATM VPBANK PHU LAM CDM

120-122 KINH DUONG VUONG, PHUONG 13, QUAN 6, HCM

02838778056

20201205 10:22

46h

Máy đã hoạt động bình thường

8

A1201002

VPBANK HANG XANH CDM

10A NGUYEN THI MINH KHAI, PHUONG DAKAO

02854456701

20201205 15:04

40h

Máy đã hoạt động bình thường

9

A1318002

VPBANK CHAU DOC CDM

62-64 NGUYEN VAN THOAI, CHAU DOC, AN GIANG

02963569991

20201204 17:16

63h

Máy đã hoạt động bình thường

10

A0242046

SIEU THI HOME MART

LO 11C7 KDT DAI KIM, HOANG MAI, HA NOI

02462662577

20201205 09:18

49h

Máy đã hoạt động bình thường

11

A0242051

LU DOAN 205

22 TRAN DUY HUNG, CAU GIAY, HA NOI

02439288880

20201205 09:32

47h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO