Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 06/09/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0158019

CONG TY MAY XK VIET THAI

142 QUANG TRUNG, P. TRAN HUNG DAO, THAI BINH

02273642159

20200903 12:50

95h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A1241011

ATM VPBANK KINH DO CDM

292 TAY SON, DONG DA, HA NOI

02435378701

20200905 14:19

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0259001

VPBANK PHU HOI

64 HUNG VUONG, TP HUE, THUA THIEN HUE

02343943939

20200905 20:12

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 8/9/2020


VPBank NEO