Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 06/07/2020

STT

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ ATM

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG

02743683979

20191213 10:12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/7/2020

2

NGA TU NAM LY

TRAN HUNG DAO, NAM LY, DONG HOI, QUANG BINH

02323846969

20200521 03:14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2020

3

VPBANK NAM TU LIEM CDM

T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH

02462873784

20200401 09:34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2020

4

CONG TY MAY DONG THO

THON TANG, XA PHU CHAU, DONG HUNG, THAI BINH

2273642159

20200705 15:57

42h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

CTY SUNG JIN APPARELl

THON MY LOC 1, XA VIET HUNG, VU THU, THAI BINH

2273642159

20200704 05:47

77h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

FINE LAND APPAREL VIET NAM

LO C4-C5 KCN DINH TRAM, XA HOANG NINH, VIET YEN, BAC GIANG

2043555565

20200705 19:48

72h

Dự kiến khắc phục vào ngày 8/7/2020

7

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QUOC LO 5,XA MINH DUC,HUYEN MY HAO, HUNG YEN, HUNG YEN

2213856666

20200705 12:59

50h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

VPBank NEO