Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 04/05/2020

STT Tên gọi ATM/CDM Địa chỉ ATM Điện thoại liên hệ Thời điểm ngừng hoạt động Thời gian dự kiến hoạt động lại Ghi chú
1 TOA NHA BINH DUONG SQUARE NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG 02743683979 20191213 10:12   Dự kiến dừng hoạt động đến 15/5/2020
2 VPBANK NAM TU LIEM CDM T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HN 02462873784 20200401 09:34 Dự kiến dừng hoạt động đến 15/5/2020
 3  NAM DINH KM9, TAN THINH, NAM TRUC, NAM DINH   02283830545  20200429 06:54  144H ATM đã hoạt động bình thường
 4  HA NOI 40 HANG BAI, HOAN KIEM, HA NOI  02439288880  20200501 18:51  96H Đang khắc phục
5  KINH DO
THON THO SON, TT DAI NGHIA, MY DUC, HA NOI
02439288880  20200501 16:47  96H ATM đã hoạt động bình thường
 6  HAI DUONG CUM CN AN DONG, DONG LAC, NAM SACH, HAI DUONG  02203837808 20200503 06:03 72H  Đang khắc phục

VPBank NEO