Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 03/05/2020

STT Tên gọi ATM/CDM Địa chỉ ATM Điện thoại liên hệ Thời điểm ngừng hoạt động Thời gian dự kiến hoạt động lại Ghi chú
1 TOA NHA BINH DUONG SQUARE NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG 02743683979 20191213 10:12   Dự kiến dừng hoạt động đến 15/5/2020
2 VPBANK NAM TU LIEM CDM T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HN 02462873784 20200401 09:34 Dự kiến dừng hoạt động đến 15/5/2020
 3  NAM DINH  XA NAM HONG, NAM TRUC, NAM DINH  02283830545  20200501 22:55 32H  ATM đã hoạt động bình thường
 4  NAM DINH KM9, TAN THINH, NAM TRUC, NAM DINH   02283830545  20200429 06:54  144H  Đang khắc phục
 5  HAI PHONG KHU TIEU TRA, PHUONG HUNG DAO, DUONG KINH, HAI PHONG  02253757799  20200429 01:15  128H  ATM đã hoạt động bình thường
 6  HAI PHONG 9 DONG TAY, KDT VSIP HAIPHONG, X.DUONG QUAN, THUY NGUYEN, HAI PHONG   02253757799 20200430 18:25   89H  ATM đã hoạt động bình thường
 7  HAI PHONG  9 DONG TAY, KDT VSIP HAI PHONG, X.DUONG QUAN, THUY NGUYEN, HAI PHONG  02253757799  20200430 17:47  89H  ATM đã hoạt động bình thường
 8  DONG DO 362 PHO HUE, HAI BA TRUNG, HA NOI 02439288880  20200502 06:46  44H  ATM đã hoạt động bình thường
 9  BAC GIANG TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG
02043555565   20200428 15:34  144H  ATM đã hoạt động bình thường
 10  THANG LONG DONG NGAC, BAC TU LIEM, HA NOI 02439288880  20200502 03:34  55H  ATM đã hoạt động bình thường
 11  HA NOI 40 HANG BAI, HOAN KIEM, HA NOI  02439288880  20200501 18:51  96H Đang khắc phục
 12  KINH DO SO 2 PHAM NGOC THACH, DONG DA, HA NOI 02439288880  
20200430 10:36
 94H  ATM đã hoạt động bình thường
 13  KINH DO
THON THO SON, TT DAI NGHIA, MY DUC, HA NOI
02439288880  20200501 16:47  96H Đang khắc phục
 14  THANH HOA 474 BA TRIEU, PHUONG TRUONG THI, THANH HOA  02373755268  20200502 12:12  44H  ATM đã hoạt động bình thường
 15  NHA TRANG 26 YERSIN, PHUONG VAN THANG, NHA TRANG, KHANH HOA  02583561887 20200430 85H  02583561887

VPBank NEO