Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 02/11/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132020

CONG TY TNHH BT FASHION

THON DONG, TT BICH DONG, VIET YEN, BAC GIANG

2043555565

20201026 19:09

 

Chưa xác định thời hạn

2

A0159001

VPBANK HAI DUONG

11 TRAN HUNG DAO, HAI DUONG

2203837808

20201029 15:00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/11/2020

3

A0205001

VPBANK THUY NGUYEN

46DA NANG,TT NUI DEO, THUY NGUYEN, HAI PHONG

2253642624

20201029 18:07

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/11/2020

4

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, LONG AN

2838210076

20201009 11:42

720h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 11/11/2020

5

A0199001

VPBANK BA DON

187 QUANG TRUNG, QUANG THO, BA DON, QUANG BINH

2323518989

20201018 19:27

484h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 06/11/2020

6

A0314001

VPBANK NGUYEN DU

163 NGUYEN CONG TRU, PHUONG BAC HA, HA TINH

2393685222

20201018 14:36

484h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 06/11/2020

7

A0221001

VPBANK THAI BINH

259M LE QUY DON, THAI BINH

02273642159

20201030 11:30

288h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 11/11/2020

8

A0242158

ATM SO 01 LUONG YEN

SO 01 LUONG YEN, PHUONG BACH DANG, HBT, HA NOI, HBT, HA NOI

02439288880

20201101 09:52

30h

Máy đã hoạt động bình thường

9

A0242039

TT HUAN LUYEN VA BOI DUONG

DUONG TO HIEU, HA DONG, HA NOI

02462662577

20201101 17:36

 

Chưa xác định thời hạn

10

A0223001

VPBANK HA TINH

17 TRAN PHU, PHUONG TRAN PHU, HA TINH

2393898969

20201029 08:06

128h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 04/11/2020

11

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN, HUYEN THO XUAN, THANH HOA

02373725856

20201030 17:31

120h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 04/11/2020

12

A0154006

CONG TY MAY JOY THANH HOA

XA QUANG CHINH, HUYEN QUANG XUONG, THANH HOA

02373725856

20201101 01:48

57h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO