Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 02/09/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG

2043555565

20200829 09:48

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0132018

MAY BAC GIANG-LUC NAM II

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG

2043555565

20200829 09:48

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0158018

CONG TY MAY DONG THO

THON TANG, XA PHU CHAU, DONG HUNG, THAI BINH

2273642159

20200830 14:58

120h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0241001

VPBANK KINH DO

292 TAY SON, DONG DA, HA NOI

02435378701

20200901 20:07

29h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0242144

VINCOM BAC TU LIEM

234 PHAM VAN DONG, CO NHUE, BAC TU LIEM, HA NOI

02439288880

20200901 22:43

37h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO