Thông báo thu giữ tài sản KH Hoàng Văn Hào

  • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015.
  • Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính Phủ về giao dịch bảo đảm
  • Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm
  • Căn cứ Hợp đồng cho vay hạn mức và khế ước nhận nợ kèm theo số LD1916309927 ký ngày 12/6/2019, Hợp đồng tín dụng số LD1915700451 ký ngày 6/6/2019 và Hợp đồng thẻ tín dụng số 284-P-4512023 ngày 08/09/2018 giữa VPBank với Ông Hoàng Văn Hào và bà Trịnh Thị Vy.
  • Căn cứ hợp đồng thế chấp 40905109 ký ngày 10/09/2018 905109 ký ngày 10/09/2018 giữa VPBank với Ông Hoàng Văn Hào, bà Trịnh Thị Vy và ông Hoàng Văn Dậu, bà Nguyễn Thị Thanh Hoa.

 VPBank thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

  • Thời gian thu giữ: Sau ngày 13 tháng 5  năm 2020.
  • Địa điểm thu giữ: xóm Tân Ấp 1, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
  • Tài sản thu giữ: ““Quyền sử dụng đất có diện tích 200 m2 và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 81, tờ bản đồ số 37-II, địa chỉ tại  xóm Tân Áp 1, xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên (nay là thị xã Phổ Yên), tỉnh Thái Nguyên theo GCN Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AK 993266, Số vào sổ cấp GCN: 2465/QSDĐ.21211.UBND do UBND huyện Phổ Yên (nay là thị xã Phổ Yên), tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 15/09/2017, tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên – Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Thị xã Phổ Yên đã đăng ký sang tên cho ông Hoàng Văn Dậu; thuộc quyền sở hữu/sử dụng của ông Hoàng Văn Dậu và bà Nguyễn Thị Thanh Hoa” và “Quyền sử dụng đất có diện tích 700 m2 và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 710, tờ bản đồ số 38, địa chỉ tại  xóm Tân Áp 1, xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên (nay là thị xã Phổ Yên), tỉnh Thái Nguyên theo GCN Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AG 325346, Số vào sổ cấp GCN: 4586-QSDĐ-UBND do UBND huyện Phổ Yên (nay là thị xã Phổ Yên), tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 27/09/2006; thuộc quyền sở hữu/sử dụng của ông Hoàng Văn Hào và bà Trịnh Thị Vy..
  • Lý do thu giữ: Ông Hoàng Văn Hào và bà Trịnh Thị Vy đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả cho VPBank theo Hợp đồng cho vay hạn mức và khế ước nhận nợ kèm theo số LD1916309927 ký ngày 12/6/2019, Hợp đồng tín dụng số LD1915700451 ký ngày 6/6/2019 và Hợp đồng thẻ tín dụng số 284-P-4512023 ngày 08/09/2018 ký giữa Ông Hoàng Văn Hào và bà Trịnh Thị Vy với VPBank. VPBank tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm trên theo quy định tại Điều 7, Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

 Vì vậy, bằng văn bản này, VPBank xin thông báo nội dung thu giữ tài sản trên đến các cá nhân, tổ chức có liên quan để phối hợp thực hiện.

VPBank NEO