Thông báo thu giữ tài sản KH Bùi Thị Vinh và Bùi Văn Huân

Trên cơ sở ủy thác của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), VPBank AMC đang xử lý thu hồi khoản nợ của Bà Bùi Thị Vinh và ông Bùi Văn Huân (Bà Vinh và ông Huân).

Theo Hợp đồng tín dụng số 9304400 ngày 20/09/2016, Hợp đồng tín dụng số LN1707200121783 ngày 03/08/2017 và Hợp đồng tín dụng số LN1806200744139 ngày 20/06/2018, Bà Bùi Thị Vinh và ông Bùi Văn Huân vay của VPBank tổng số tiền là: 771.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi mốt triệu đồng chẵn./.). Mục đích vay: Bổ sung vốn kinh doanh buôn bán gia súc, gia cầm và Vay tiêu dùng.

Tài sản đảm bảo cho khoản vay là: Toàn bộ Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 148, tờ bản đồ số 6, địa chỉ: Thôn Sấu Thượng, xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (nay là Thôn Sấu Thượng, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình), theo “Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số CC 180195, số vào sổ cấp GCN: CH 05332 do Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cấp ngày 27/12/2015, đưng tên ông Bùi Văn Huấn và bà Bùi Thị Vinh. Chi tiết theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 2118, quyển số 03/2017,TP/CC-SCC/HĐGD ký ngày 28/7/2017 tại Văn phòng Công chứng Số 1 tỉnh Hòa Bình.

Quá trình thực hiện hợp đồng, Bà Vinh và ông Huân đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên toàn bộ khoản vay nêu trên đã bị chuyển sang nợ quá hạn với mức lãi suất nợ quá hạn, cụ thể như sau:

- Thời điểm chuyển nợ quá hạn: Từ ngày 30/04/2019.

- Lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn: bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.

- Tạm tính đến ngày 05/03/2020, dư nợ của khoản vay nêu trên là:

- Nợ gốc: - Nợ lãi: - Tổng: 629,057,244 VNĐ 126,812,776 VNĐ 755,870,020 VNĐ

(*) Dư nợ nêu trên chưa bao gồm tiền lãi phát sinh, lãi truy thu phần ưu đãi lãi suất, phí phạt trả nợ trước hạn.

Ngày / /2019 Chúng tôi đã có văn bản yêu cầu Bà Vinh và ông Huân bàn giao tài sản bảo đảm cho Công ty chúng tôi trước ngày / /2019, tuy nhiên Bà Vinh và ông Huấn đã không tự nguyện thực hiện.

Vì vậy, bằng văn bản này, Công ty chúng tôi thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý thu hồi nợ.

Ø Địa điểm thu giữ: Tại nơi có tài sản bảo đảm

Ø Thời hạn thu giữ: Sau ngày / /2020

Ø Thông tin liên hệ: Ông Bùi Mạnh Thắng – Chuyên viên XLN - Điện thoại: 0936.165.881.

Trong quá trình thu giữ, nếu Bà Vinh và ông Huân hoặc bất kỳ cá nhân nào khác có hành vi chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác, Công ty chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan Công an và Chính quyền địa phương xử lý theo quy định của pháp luật. Bà Vinh và ông Huấn sẽ phải chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc thu giữ.

Vậy, Công ty chúng tôi xin thông báo để Bà Bùi Thị Vinh và ông Bùi Văn Huân biết.

Trân trọng!
VPBank NEO