Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá ngày 28/04

  • Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
  • Căn cứ quy định của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) về việc đưa tài sản ra bán đấu giá.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:

  1. Thông tin tài sản bán đấu giá:

Stt

Tên tài sản

Số lượng

Giá khởi điểm

1

MAZDA CX5 30E-811.33

01

940.000.000 VNĐ

2

CHEVROLET 29C-673.12

01

809,000,000

đồng

3

HUYNDAI 38A-132.80

01

623,363,636 đồng

4

HUYNDAI 28A-080.11

01

372,000,000

đồng

5

THACO 29B-190.15

01

1,370,000,000

đồng

6

DONGBEN 88C-116.94

01

180,000,000 đồng

7

CHEVROLET 20A-238.57

01

699,000,000

Đồng

8

CHEVROLET 34A-271.07

01

299,000,000

Đồng

9

FORD 99C-104.33

01

665,000,000

Đồng

10

NISSAN 38C-085.83

01

649,000,000

Đồng

11

CHEVROLET 35A-092.26

01

459,000,000

Đồng

12

KIA 38A-144.83

01

336,000,000

Đồng

13

CHEVROLET 30F-244.08

01

459,000,000

Đồng

14

VEAM 98C-203.03

01

700,000,000

Đồng

15

MAZDA 30E-841.66

01

679,000,000

Đồng

16

THACO 29H-187.61

01

420,600,000

Đồng

17

VEAM 47C-136.93

01

352,000,000 đồng

18

FORD 47C-179.64

01

910,000,000 đồng

19

HONDA 93A-080.05

01

578,000,000

đồng

20

FORD 61B-017.36

01

845,000,000

đồng

21

FORD 47B-019.49

01

865,000,000

đồng

22

CHEVROLET 85A-031.01

01

389,000,000

đồng

23

VINHPHAT 66C-088.53

01

580,000,000

đồng

24

CHEVROLET 63A-082.41

01

589,000,000

đồng

25

68C-098.29

01

420,000,000

Đồng

26

93C-081.39

01

604,000,000

Đồng

27

92A-103.96

01

395,000,000

Đồng

28

36A-291.36

01

339,000,000

Đồng


       2.Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

  • Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017 và các tiêu chí khác do VPBank quyết định, cụ thể như sau:

Stt

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

2

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 2 đấu giá viên

3

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của VPBank

4

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

5

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

6

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và thỏa thuận

  • Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày thông báo.
  • Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VPBank lựa chọn);
  • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tầng 6, tòa nhà Việt Hải, 78 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam;
  • Mọi vấn đề xin liên hệ ông Bùi Công Trường - TP Xử lý TSBĐ - TT Xử lý nợ Pháp lý, Sđt: 0904.549.525;
  • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng mong được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

Trân trọng!

 


VPBank NEO