Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá ngày 09.09

  • Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
  • Căn cứ quy định của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) về việc đưa tài sản ra bán đấu giá.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:

  1. Thông tin tài sản bán đấu giá:

Stt

Tên tài sản

Số lượng

Giá khởi điểm (vnd)

1

FORD 29C-869.07

01

837,000,000

2

CHEVROLET 98A-177.91

01

459,000,000

3

CHEVROLET 30E-729.28

01

759,000,000

4

CHEVROLET 88C-108.82

01

629,000,000

5

MAZDA 30G-020.20

01

649,000,000

6

MAZDA 29H-026.20

01

560,000,000

7

CHEVROLET 22A-062.02

01

589,000,000

8

FORD 90B-004.76

01

855,000,000

9

KIA 30E-371.30

01

399,000,000

10

TOYOTA 28A-046.79

01

551,000,000

11

DONGBEN 62C-127.16

01

230,000,000

12

ISUZU 51D-123.63

01

444,000,000

13

FORD 47C-162.21

01

830,000,000

14

THACO 49C-163.72

01

360,000,000

15

CHEVROLET 63C-099.97

01

839,000,000

16

HYUNDAI 51B-213.02

01

3,341,666,667

17

TRACOMECO 51B-234.58

01

2,877,333,333

18

TRACOMECO 51B-234.64

01

2,877,333,333

19

TRACOMECO 51B-235.04

01

2,877,333,333

20

TRACOMECO 51B-249.97

01

2,407,895,834

21

TRACOMECO 51B-248.09

01

2,407,895,834       2.Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:
  • Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017 và các tiêu chí khác do VPBank quyết định, cụ thể như sau:

Stt

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

2

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 2 đấu giá viên

3

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của VPBank

4

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

5

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

6

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và thỏa thuận

  • Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày thông báo.
  • Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VPBank lựa chọn);
  • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tầng 6, Tòa nhà Việt Hải, số 78 Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội;
  • Mọi vấn đề xin liên hệ ông Bùi Công Trường - TP Xử lý TSBĐ - TT Xử lý nợ Pháp lý, Sđt: 0904.549.525
  • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng mong được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

Trân trọng!

 

VPBank NEO