Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm liên quan đến khoản vay của Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Đại Thuận

THÔNG BÁO

V/v: Thu giữ tài sản bảo đảm

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương Mại Đại Thuận;

 

  • Ông Lê Danh Đại.

   Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) xin gửi tới Quý khách hàng nội dung như sau:

Theo Hợp đồng tín dụng số 030419-5506034 - 01 – SME ngày 03/04/2019 và Khế ước nhận nợ kèm theo, Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương Mại Đại Thuận (Công ty Đại Thuận) vay vốn tại VPBank với số tiền là 370,000,000 đồng (Ba trăm bảy mươi triệu đồng).

Tài sản thế chấp để bảo đảm cho các khoản vay gồm: 01 chiếc xe ô tô con nhãn hiệu HUYNDAI, số loại ACCENT, BKS 99A-285.94 mang tên Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương Mại Đại Thuận thế chấp tại VPBank theo Hợp đồng thế chấp xe ô tô số 030419-5506034 - 01 – SME/TC ngày 03/04/2019.

Quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Đại Thuận đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên toàn bộ khoản vay nêu trên đã bị chuyển sang nợ quá hạn với mức lãi suất nợ quá hạn. VPBank đã nhiều lần đôn đốc, tạo điều kiện, tuy nhiên Công ty Đại Thuận vẫn không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ theo đúng quy định. Tạm tính đến ngày 30/01/2023 Công ty Đại Thuận còn nợ VPBank số tiền nợ gốc là: 78,963,190 đồng và số tiền nợ lãi, lãi chậm trả phát sinh cho đến ngày thực tế thanh toán hết khoản nợ.

VPBank đã nhiều lần yêu cầu Công ty Đại Thuận thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho VPBank, và Thông báo yêu cầu bàn giao tài sản cho VPBank xử lý thu hồi khoản vay nhưng đến nay Công ty Đại Thuận và các bên bảo lãnh vẫn không thực hiện thanh toán khoản nợ hoặc tự nguyện bàn giao cho VPBank theo quy định.

Vì vậy, bằng văn bản này, VPBank thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để thu hồi nợ VPBank. Thời gian thu giữ sau ngày 16/02/2023, nếu trong quá trình thu giữ Công ty Đại Thuận hoặc các ông (bà) có tên nêu trên trên chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác, VPBank sẽ yêu cầu cơ quan Công an và Chính quyền địa phương xử lý theo quy định của pháp luật. Công ty Đại Thuận sẽ phải chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc thu giữ tài sản bảo đảm.

VPBank thông báo để Công ty Đại Thuận và ông Lê Danh Đại được biết và chấp hành.

Mọi thông tin liên hệ theo địa chỉ:

Ông Trương Công Đức - Chức vụ: Cán bộ xử lý nợ, SĐT: 0931 711 181

Nơi làm việc: Tầng 7, tòa nhà Việt Hải, số 78 đường Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

      Trân trọng!

Nơi nhận:

  • Như Kính gửi;
  • Công an nơi có tài sản
  • UBND nơi có tài sản
  • Lưu hồ sơ XLN;
  • Lưu văn thư.

 

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

TRƯỞNG PHÒNG XỬ LÝ NỢ

 

 

 

 

LÊ ĐỨC LÂM

 

VPBank NEO