Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm liên quan đến khoản vay của Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương

THÔNG BÁO

                                                     V/v: thu giữ tài sản bảo đảm

Kính gửi

 

 • Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương;
 • Ông Nguyễn Hồng Đài – Bên bảo lãnh;
 • Bà Vũ Thị Lan Anh – Bên bảo lãnh;
 • Ông Nguyễn Văn Đoàn – Giám đốc đồng thời là bên bảo lãnh;
 • Ông Nguyễn Văn Đồng – Bên bảo lãnh.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) xin thông báo tới Quý Khách hàng và Quý Ông/Bà nội dung như sau:

Theo nội dung các Hợp đồng cho vay và các Khế ước nhận nợ kèm theo, Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là Công ty Du lịch Châu Á Thái Bình Dương), địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 1, số 7, Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, do bà Vũ Thị Lan Anh - Chức vụ: Giám đốc đại điện ký kết, vay vốn tại VPBank với tổng số tiền là: 4,363,764,684 đồng (Bốn tỷ, ba trăm sáu mươi ba triệu, bảy trăm sáu mươi bốn nghìn, sáu trăm tám mươi bốn đồng).

Thông tin chi tiết về tài sản bảo đảm/biện pháp bảo đảm khác cho khoản vay như sau:

-    Tài sản bảo đảm: 01 xe ô tô khách nhãn hiệu FUSO ROSA, số khung 639VGS000019, số máy 4D34P65297, biển kiểm soát số 29B-154.39 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 253124 do Phòng CSGT – CA TP Hà Nội cấp ngày 16/12/2016, đăng ký lần đầu ngày 17/11/2016 đứng tên CT TNHH Du lịch Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương thế chấp tại VPBank theo Hợp đồng thế chấp xe ô tô số 230919-1133239-01-SME/TC ngày 26/09/2019;

-    Biện pháp bảo đảm khác: Bảo lãnh cá nhân số 290819-1133239/HĐBL/VPBANK-THĐ ngày 29/08/2019 của ông Nguyễn Hồng Đài, bảo lãnh cá nhân số 290819/HĐBL/VPBANK-THĐ ngày 29/08/2019 của bà Vũ Thị Lan Anh, bảo lãnh cá nhân số 01/HĐBL/TBD ngày 14/06/2021 của ông Nguyễn Văn Đoàn, bảo lãnh cá nhân số 02/HĐBL/TBD ngày 14/06/2021 của ông Nguyễn Văn Đồng. Theo đó, ông Nguyễn Hồng Đài, ông Nguyễn Văn Đoàn, ông Nguyễn Văn Đồng và bà Vũ Thị Lan Anh đồng ý bằng toàn bộ tài sản của mình, bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang cho Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương trong việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho VPBank theo các văn kiện tín dụng đã ký.

Quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Châu Á Thái Bình Dương vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên toàn bộ khoản vay nêu trên đã bị chuyển sang nợ quá hạn với mức lãi suất nợ quá hạn và phạt chậm trả lãi căn cứ theo quy định tại các văn bản tín dụng đã ký. Sau khi khoản vay bị chuyển quá hạn, VPBank đã nhiều lần đôn đốc nhưng Công ty Châu Á Thái Bình Dương, ông Nguyễn Văn Đoàn, ông Nguyễn Hồng Đài và bà Vũ Thị Lan Anh vẫn không thực hiện. Tạm tính đến ngày 31/01/2023, Công ty Châu Á Thái Bình Dương còn nợ VPBank số tiền như sau:

-    Nợ gốc: 1.910.750.124 đồng;

-    Nợ lãi: 848.138.254 đồng;

-    Tổng cộng: 2.758.888.378 đồng (Hai tỷ, bảy trăm năm mươi tám triệu, tám trăm tám mươi tám nghìn, ba trăm bảy mươi tám đồng).

Ngân hàng VPBank đã có văn bản gửi đến Công ty Châu Á Thái Bình Dương và các bên bảo lãnh yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ và bàn giao tài sản bảo đảm cho VPBank, tuy nhiên Công ty Châu Á Thái Bình Dương và các bên bảo lãnh đã không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ thanh toán, nghĩa vụ bảo lãnh, nghĩa vụ bàn giao tài sản.

Căn cứ Quyết định thu giữ tài sản bảo đảm số ……../2023/QĐ-CTHĐQT ngày …/…/2023, bằng văn bản này, VPBank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là 01 chiếc xe ô tô khách nhãn hiệu FUSO ROSA, số khung 639VGS000019, số máy 4D34P65297, biển kiểm soát số 29B-154.39.

 • Địa điểm thu giữ: tại nơi có tài sản.
 • Thời gian thu giữ: Sau ngày …/…/2023.
 • Thông tin liên hệ:

Ông Trần Đức (ĐT: 0986.352.166) – Chức vụ: Cán bộ xử lý nợ.

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Việt Hải, số 78 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vậy chúng tôi xin thông báo và đề nghị Ông Nguyễn Hồng Đài, bà Vũ Thị Lan Anh, ông Nguyễn Văn Đoàn, ông Nguyễn Văn Đồng và Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương nghiêm túc phối hợp thực hiện.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

 • Như Kính gửi;
 • Lưu hồ sơ;
 • Lưu văn thư.

 

TRUNG TÂM XLN PHÁP LÝ

TRƯỞNG PHÒNG XLN KHDN MB02

 

 

 

 

LÊ ĐỨC LÂM

 

VPBank NEO