Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm liên quan đến khoản vay của Công ty cổ phần tư vấn Maylink

THÔNG BÁO

V/v: Thu giữ tài sản bảo đảm

 

Kính gửi:

 • Công ty cổ phần tư vấn Maylink
 • Ông Trần Quốc Hùng
 • Ông Hoàng Thanh Bình

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo tới Khách hàng và Ông/bà nội dung như sau:

Theo các Hợp đồng cho vay và khế ước nhận nợ kèm theo ký với VPBank, Công ty cổ phần tư vấn Maylink (sau đây gọi tắt là Công ty Maylink), địa chỉ trụ sở chính tại: số 134, tổ 66, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, do Hoàng Thanh Bình - Chức vụ: Phó giám đốc đại điện ký kết, vay vốn của VPBank (tính trên các hợp đồng, các khế ước nhận nợ còn dư nợ) với tổng số tiền là: 531,809,719 đồng (Năm trăm ba mươi mốt triệu tám trăm linh chín nghìn bảy trăm mười chín đồng).

Thông tin chi tiết về tài sản bảo đảm/biện pháp bảo đảm khác cho khoản vay như sau:

 • 01 xe ô tô con nhãn hiệu Honda Accord, BKS: 30G-000.78 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 676757 do Phòng CSGT- Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 14/10/2019, đăng ký lần đầu ngày 30/01/2008 đứng tên ông Hoàng Thanh Bình.
 • 01 xe ô tô nhãn hiệu FORD EXPLORE, BKS: 30F-981.16 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 681672 do Phòng CSGT- Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 02/10/2019, đăng ký lần đầu ngày 9/01/2018 đứng tên ông Trần Quốc Hùng.;
 • Bảo lãnh cá nhân của ông Trần Quốc Hùng và ông Hoàng Thanh Bình theo các Hợp đồng bảo lãnh đã ký. Theo đó, ông Trần Quốc Hùng và ông Hoàng Thanh Bình đồng ý bằng toàn bộ tài sản của mình, bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang cho Công ty cổ phần tư vấn Maylink trong việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho VPBank theo các văn kiện tín dụng đã ký.

  Quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Maylink vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo quy định tại các Văn bản tín dụng đã ký nên toàn bộ các khoản vay của Công ty Maylink tại VPBank đã bị chuyển sang nợ quá hạn kể từ ngày 19/3/2022. VPBank đã nhiều lần đôn đốc nhưng Công ty Maylink, ông Trần Quốc Hùng và ông Hoàng Thanh Bình vẫn không thực hiện.

  Tạm tính đến ngày 15/11/2022, Công ty Maylink còn nợ VPBank số tiền như sau:

 • Nợ gốc: 482,136,395 đồng;
 • Nợ lãi: 66,904,671 đồng;
 • Tổng cộng: 549,041,067 đồng (Năm trăm bốn mươi chín triệu không trăm bốn mươi mốt nghìn không trăm sáu mươi bảy đồng).

  Ngày 01/02/2013, VPBank đã có văn bản yêu cầu Công ty Maylink bàn giao tài sản bảo đảm cho VPBank trước ngày 10/2/2023, tuy nhiên Khách hàng đã không tự nguyện thực hiện.

  Vì vậy, bằng văn bản này, VPBank thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý thu hồi nợ. Thời gian thu giữ: Sau ngày 20/02/2023. Trong quá trình thu giữ, nếu Công ty Maylink, ông Trần Quốc Hùng và ông Hoàng Thanh Bình chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác, VPBank sẽ yêu cầu cơ quan Công an và chính quyền địa phương xử lý theo quy định của pháp luật, Công ty Maylink, ông Trần Quốc Hùng và ông Hoàng Thanh Bình sẽ phải chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc thu giữ.

  VPBank thông báo để Công ty Maylink ông Trần Quốc Hùng và ông Hoàng Thanh Bình được biết.

  Thông tin liên hệ:

 • Bà Nguyễn Thị Lan - Chức vụ: Cán bộ Xử lý nợ, SĐT: 0906.244.282.
 • Nơi làm việc: Tầng 7, tòa nhà Việt Hải, 78 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

 • Như Kính gửi;
 • Lưu hồ sơ;
 • Lưu văn thư.

 

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

TRƯỞNG PHÒNG XỬ LÝ NỢ

 

 

 

 

LÊ ĐỨC LÂM

 

VPBank NEO