Thông báo mời thầu ngày 13/11/2023

THÔNG BÁO MỜI THẦU

“LỰA CHỌN NHÀ THẦU SẢN XUẤT , THI CÔNG BIỂN BẢNG CHO

CN/PGD CỦA VPBANK

 

            Công ty TNHH Thịnh Điền (Đại diện Chủ đầu tư Ngân hàng VPBank) thông báo đến các nhà thầu, doanh nghiệp có nhu cầu và năng lực để thực hiện, tham gia chào giá:

Gói thầu: Lựa chọn nhà thầu sản xuất, thi công biển bảng cho CN/PGD của VPBank”

Cụ thể thông tin về gói thầu như sau:

 1. Địa điểm công trình: Các công trình CN/ PGD của VPBank trên toàn quốc.
 2. Đặc điểm hạng mục biển bảng cung cấp : Theo yêu cầu của VPBank.
 3. Thời gian phát hành HS mời thầu: 15h00p, ngày 13 tháng 11 năm 2023
 4. Thời gian đóng thầu (Hạn cuối nhận HS chào thầu): 14h00p ngày 04 tháng 12 năm 2023
 5. Hồ sơ mời thầu được đăng tải tại đường link sau từ thời điểm Phát hành HSMT)

  https://proslandltd-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tungtma_prosland_com_vn/EmOHjEP1HPBNjDMyXJKWUrgBWHREDJfviY2opgpjjTwHFA?e=RVOFzI

   

  Hoặc liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Hoàng, mail: hoangnm10@prosland.com.vn

                Ông Huỳnh Xuân Tịnh, mail: tinhhx@prosland.com.vn          

 6. Hồ sơ tham gia dự thầu và hàng mẫu gửi về:

Phòng Kinh doanh- Công ty TNHH Thịnh Điền,

Địa chỉ: Tầng 7, số 362 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

 

 

CÔNG TY TNHH THỊNH ĐIỀN

 

 

 

 

VPBank NEO