Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm liên quan đến khoản vay của Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Trà

THÔNG BÁO

(V/v: Thu giữ tài sản bảo đảm)

 

Kính gửi:    -    CÔNG TY TNHH MTV ĐẤT CẢNG SƠN TRÀ;

  • ÔNG NGUYỄN HUY HÂN.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) xin thông báo tới Quý khách hàng nội dung như sau:

Trên cơ sở Quyết định của Hội đồng quản trị - VPBank, VPBank đang xử lý thu hồi khoản nợ của Khách hàng là Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Trà.

Theo Hợp đồng cho vay số DNA/19026 ngày 06/9/2019, phụ lục hợp đồng số 01 ngày 21/9/2021, khế ước nhận nợ lần 01/Số: DNA/19026 ngày 09/9/2019 và hợp đồng thế chấp xe ô tô số: DNA/19027 ngày 06/9/2019 Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Trà vay vốn số tiền: 508,000,000 đồng (Năm trăm lẻ tám triệu đồng).

Theo Hợp đồng vay hạn mức số: DNA/20084 ngày 17/04/2020, phụ lục hợp đồng số 01 ngày 21/9/2021, phụ lục hợp đồng số 02 ngày 21/9/2021, khế ước nhận nợ lần 09/số: DNA/20084-09 ngày 29/01/2021, khế ước nhận nợ lần 10/số: DNA/20084-10 ngày 26/02/2021, khế ước nhận nợ lần 11/số: DNA/20084-11 ngày 26/03/2021, khế ước nhận nợ lần 12/số: DNA/20084-12 ngày 02/4/2021 Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Trà vay vốn hạn mức: 1,500,000,000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

Theo Giấy đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế không có tài sản bảo đảm ngày 27/3/2018. Thời hạn hạn mức tín dụng thẻ: 60 tháng, hạn mức thẻ: 500,000,000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

Theo Hợp đồng thế chấp xe ô tô số: DNA/19027 ngày 06/9/2019

  • -Bên thế chấp: Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Trà
  • -Địa chỉ: 27 Hoàng Bích Sơn, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
  • -Tài sản thế chấp: 01 Xe ô tô con nhãn hiệu Hyundai, số loại Elantra, số khung: 41CBKN016107, số máy: G4FGKU121643, biển số: 43A-488.62, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 080296 do Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cấp ngày 04/9/2019.

Theo Hợp đồng bảo lãnh số: 3716158/HĐBL/VPBANK-01 ngày 27/3/2018, Hợp đồng bảo lãnh số DNA/20085 ngày 17/04/2020, ông Nguyễn Huy Hân đồng ý, bằng toàn bộ tài sản của mình, bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang cho Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Trà trong việc thực hiện toàn bộ nghĩa vụ hiện tại và nghĩa vụ trong tương lai bao gồm nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, các khoản phí, các khoản phạt, các khoản bồi thường thiệt hại và tất cả các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Trà đối với bên VPBank phát sinh từ tất cả các văn kiện tín dụng được ký kết giữa Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Trà và VPBank.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Trà vi phạm nghĩa vụ trả nợ ngày 21/3/2022 nên toàn bộ khoản vay nêu trên đã bị chuyển sang nợ quá hạn với mức lãi suất nợ quá hạn. Tạm tính đến ngày 06/10/2022, Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Trà còn nợ VPBank với tổng số tiền là:

Nợ gốc

: 1,598,292,967 đồng

Nợ lãi phải trả

: 307,516,088 đồng

Tổng dư nợ

:1,905,809,055 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm lẻ năm triệu, tám trăm lẻ chín nghìn, không trăm năm mươi lăm đồng)

Bên cạnh đó khách hàng còn phải chịu phần phạt chậm trả lãi và lãi bổ sung (nếu có) theo các hợp đồng tín dụng đã ký với VPBank. Tiếp tục tính lãi cho đến khi khách hàng tất toán toàn bộ khoản vay.

Sau khi khoản nợ bị chuyển quá hạn, VPBank đã đôn đốc, yêu cầu trả nợ, yêu cầu bàn giao tài sản nhưng cho đến nay Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Trà vẫn không thực hiện. Vì vậy, bằng văn bản này, chúng tôi thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý thu hồi nợ.

Thời gian thu giữ: Sau ngày 30/11/2022. Trong quá trình thu giữ, nếu Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Trà, ông Nguyễn Huy Hân chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác, chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan Công an và Chính quyền địa phương xử lý theo quy định của pháp luật. Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Trà, ông Nguyễn Huy Hân sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan trong quá trình chúng tôi thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm.

Vậy, chúng tôi thông báo để Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Trà, ông Nguyễn Huy Hân được biết và thực hiện.

  • Người liên hệ: Cán bộ xử lý nợ: Nguyễn Lê Anh Tuấn - Trung tâm xử lý nợ pháp lý Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
  • Địa chỉ: Tầng 4, 112 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
  • Số điện thoại: 0901.9876.25

 

 

 

 

Trân trọng!


VPBank NEO