Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm liên quan đến khoản vay của Công ty CP Thương mại và Xây dựng Trung Dũng

THÔNG BÁO

V/v: Thu giữ tài sản bảo đảm

 

Kính gửi:

- Công ty CP Thương mại và Xây dựng Trung Dũng;

 

- Ông Dương Văn Hoà.

     Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) xin gửi tới các Ông/Bà nội dung như sau:

     Theo Hợp đồng cho vay kiêm Hợp đồng thế chấp ô tô  số 281021-7383328 – AUTO-01/HĐ ngày 28/10/2021 cùng Khế ước nhận nợ đã kí, Công ty Trung Dũng vay vốn tại VPBank với tổng số tiền 607,200,000đồng (Sáu trăm linh bảy triệu, hai trăm nghìn đồng).

Tài sản thế chấp để bảo đảm cho các khoản vay là: 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu FORD, số khung RL2LMFF40MAR10918, số máy YM2QPMA10918, BKS 15C-387.45, mang tên Công ty CP Thương mại và Xây dựng Trung Dũng. 

Quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Trung Dũng đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên toàn bộ khoản nợ đã bị chuyển sang nợ quá hạn với mức lãi suất nợ quá hạn. Tạm tính đến ngày 30/11/2020, Công ty Trung Dũng còn nợ VPBank số tiền nợ gốc: 538,666,708 đồng (Năm trăm ba mươi tám triệu, sáu trăm sáu mươi sáu nghìn, bảy trăm linh tám đồng) và toàn bộ số tiền lãi, phạt chậm trả lãi phát sinh cho đến ngày thực tế Công ty trả hết nợ cho VPBank.

VPBank đã nhiều lần yêu cầu Công ty CP Thương mại và Xây dựng Trung Dũng; ông  Dương Văn Hòa thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho VPBank, và Thông báo yêu cầu bàn giao tài sản cho VPBank xử lý thu hồi khoản vay nhưng đến nay Công ty CP Thương mại và Xây dựng Trung Dũng; ông  Dương Văn Hòa vẫn không thực hiện thanh toán khoản nợ hoặc tự nguyện bàn giao cho VPBank theo quy định.

Vì vậy, bằng văn bản này, VPBank thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để thu hồi nợ VPBank. Thời gian thu giữ sau ngày 10/12/2022, nếu trong quá trình thu giữ Công ty Trung Dũng, ông Dương Văn Hòa chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác, VPBank sẽ yêu cầu cơ quan Công an và Chính quyền địa phương xử lý theo quy định của pháp luật. Công ty Trung Dũng sẽ phải chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc xử lý tài sản.

Vậy, VPBank xin thông Công ty CP Thương mại và Xây dựng Trung Dũng; ông Dương Văn Hòa được biết.

Mọi thông tin liên hệ theo địa chỉ:

Ông Trương Công Đức - Chức vụ: Cán bộ xử lý nợ, SĐT: 0931 711 181

Nơi làm việc: Tầng 7, tòa nhà Việt Hải, số 78 đường Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.      

Trân trọng!

Nơi nhận:

  • Như Kính gửi;
  • Công an nơi có tài sản
  • UBND nơi có tài sản
  • Lưu hồ sơ XLN;
  • Lưu văn thư.

 

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

TRƯỞNG PHÒNG XỬ LÝ NỢ

 

 

 

 

LÊ ĐỨC LÂM

 

VPBank NEO