Quyết định và Thông báo xử lý TSBĐ đính kèm đối với các tài sản của Công ty Kim Thành

 • Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;
 • Căn cứ hợp đồng cho vay ký giữa VPBank với Công ty TNHH TM & DV Vận tải Kim Thành
 • Căn cứ hợp đồng thế chấpký giữa Công ty TNHH TM & DV Vận tải Kim Thành
 • Xét tờ trình biện pháp xử lý nợ của Phòng Xử lý nợ khách hàng doanh nghiệp Miền Bắc 1- Trung tâm xử lý nợ pháp lý Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

  QUYẾT ĐỊNH:

 • Điều 1.Xử lý tất cả các tài sản bảo đảm liên quan đến khoản vay của Công ty TNHH TM & DV Vận tải Kim Thành tại VPBank để xử lý thu hồi nợ. Tài sản bảo đảm xử lý bao gồm:

  • 05 xe tải tự đổ, nhãn hiệu CNHTC, số loại ZZ3317N32 mang BKS: 92C-165.17; 92C-164.31; 92C-164.48; 92C-164.28; 92C-164.96.
 • Điều 2. Giao cho Phòng Xử lý nợ khách hàng doanh nghiệp Miền Bắc 1- Trung tâm xử lý nợ pháp lý VPBank hoàn thiện các thủ tục và thực hiện việc xử lý tài sản nêu trên theo đúng trình tự pháp luật quy định.
 • Điều 3.Phòng Xử lý nợ khách hàng doanh nghiệp Miền Bắc 1- Trung tâm xử lý nợ pháp lý VPBank và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thời gian xử lý: Sau ngày 31/08/2022

Trong quá trình xử lý, nếu Công ty Kim Thành hoặc các Ông/Bà trên chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác, VPBank chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan Công an và chính quyền địa phương xử lý theo quy định của pháp luật, Công ty Kim Thành sẽ phải chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc xử lý tài sản.

VPBank NEO