Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá ngày 01/04

  • Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
  • Căn cứ quy định của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) về việc đưa tài sản ra bán đấu giá.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:

  1. Thông tin tài sản bán đấu giá:

Stt

Tên tài sản

Số lượng

Giá khởi điểm (vnd)

1

18C-100.73

01

415,000,000

3

29B-314.58

01

710,000,000

4

26C-075.42

01

650,000,000

5

36C-296.20

01

720,000,000

6

19C-081.78

01

727,000,000

7

17C-108.11

01

332,000,000

8

14A-268.17

01

849,000,000

9

30F-013.55

01

707,000,000

10

20B-015.08

01

1,190,000,000

11

29H-038.41

01

353,700,000

12

30F-153.54

01

365,000,000

13

34E-188.33

01

460,000,000

14

98A-227.09

01

650,000,000

15

34A-214.09

01

699,000,000

16

30E-819.36

01

499,000,000

17

30F-249.39

01

530,000,000

18

30A-725.24

01

565,000,000

19

18A-101.99

01

513,000,000

20

99B-016.25

01

1,100,000,000

21

51G-256.30

01

336,000,000

22

61A-345.62

01

549,000,000

23

30F-098.86

01

1,282,000,000

24

49A-189.39

01

539,000,000

25

67A-075.48

01

385,000,000

26

72A-225.12

01

589,000,000

27

51C-895.17

01

370,000,000

28

70C-119.66

01

245,000,000

29

84C-074.70

01

367,000,000

30

51G-395.15

01

639,000,000

31

72A-230.34

01

679,000,000

32

85A-028.32

01

979,000,000

33

77C-145.76

01

645,000,000       2.Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

  • Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017 và các tiêu chí khác do VPBank quyết định, cụ thể như sau:

Stt

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

2

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 2 đấu giá viên

3

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của VPBank

4

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

5

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

6

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và thỏa thuận

  • Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày thông báo.
  • Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VPBank lựa chọn);
  • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tầng 6, tòa nhà Việt Hải, 78 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam;
  • Mọi vấn đề xin liên hệ ông Bùi Công Trường - TP Xử lý TSBĐ - TT Xử lý nợ Pháp lý, Sđt: 0904.549.525;
  • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng mong được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

Trân trọng!

 


VPBank NEO