Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo KH Phương Thị Minh Phương

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) xin thông báo tới bà Phương Thị Minh Phương nội dung như sau:

Phương Thị Minh Phương vay vốn VPBank theo HĐTD và KUNN số 6615471 ngày 30/03/2016, số tiền vay: 420,000,000 đồng. (Bốn trăm hai mươi triệu đồng)

Tài sản bảo đảm cho khoản vay là: Toàn bộ căn hộ chung cư theo ‘’ Giấy chứng nhận  Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà  ở và tài sản khác gắn liền với  đất’’ số BX 885448, Số vào sổ cấp GCN: CS12091 do S,ở tài nguyên và Môi Trường Thành Phố Hà Nội cấp ngày 15/12/2014. Ngày 14/01/2016 tại Văn Phòng  đăng ký đất đai Hà Nội đăng ký sang tên cho bà Phương Thị Minh Phương cụ thể: Căn hộ số 3409 khu chung cư CT4C- Khu nhà ở Xa La; Chi tiết theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất công chứng 901/2016 quyển số 01-2016 TP/CC-SCC/HĐGD tại văn phòng công chứng Kinh Đô, thành phố Hà Nội.

Tài sản trên thuộc quyền sở hữu của bà Phương Thị Minh Phương. Việc thế chấp đã được đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định.

Quá trình thực hiện hợp đồng, bà Phương Thị Minh Phương vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên toàn bộ các khoản vay nêu trên đã bị chuyển sang nợ quá hạn với mức lãi suất nợ quá hạn. VPBank đã nhiều lần đôn đốc, tạo điều kiện, tuy nhiên bà Phương Thị Minh Phương vẫn không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ.Tạm tính đến ngày 01/09/2020 dư nợ của khoản vay nêu trên là:

  • Nợ gốc:367,500,000 đồng
  • Nợ lãi:271,983,823 đồng
  • Tổng cộng :639,483,823 đồng

    (Sáu trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm tám mươi ba nghìn, tám trăm hai mươi ba đồng).

Ngày 02/08/2020, VPBank đã có văn bản yêu cầu bà Phương Thị Minh Phương bàn giao các tài sản bảo đảm cho VPBank trước ngày 09/08/2020, tuy nhiên bà Phương Thị Minh Phương đã không tự nguyện thực hiện.

Vì vậy, bằng văn bản này, VPBank thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý thu hồi nợ.

  • Địa điểm tiến hành thu giữ: Căn hộ số 3409 khu chung cư CT4C- Khu nhà ở Xa La
  • Thời gian thu giữ: Sau ngày 18/09/2020;

Trong quá trình thu giữ, nếu bà Phương Thị Minh Phương chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác, VPBank  sẽ yêu cầu cơ quan Công an và Chính quyền địa phương xử lý theo quy định của pháp luật. Bà Phương Thị Minh Phương sẽ phải chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc thu giữ.

Vậy, chúng tôi xin thông báo để bà Phương Thị Minh Phương, các bên liên quan được biết.

Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Huy Quân–Cán bộ Xử lý nợ KHCN - 093.606.4663

Trân trọng!

VPBank NEO