Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá ngày 26.10

  • Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
  • Căn cứ quy định của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) về việc đưa tài sản ra bán đấu giá.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Thông tin tài sản bán đấu giá:

Stt

Tên tài sản

Số lượng

Giá khởi điểm (vnd)

1

CHENLONG 73C-073.71

01

1,020,000,000

2

ZOYTE 36A-339.48

01

725,000,000

3

DO THANH 22C-058.23

01

420,000,000

4

CHEVROLET 26A-054.04

01

336,000,000

5

HOWO 26C-079.37

01

2,620,000,000

6

TOYOTA 99A-166.68

01

564,000,000

7

MIGHTY 36C-265.97

01

685,000,000

8

TOYOTA 30F-121.50

01

1,270,000,000

9

TOYOTA 30E-837.36

01

550,000,000

10

HYUNDAI 19A-184.84

01

828,000,000

11

CHEVROLET 29D-125.44

01

299,000,000

12

AUDI 30A-730.15

01

1,600,000,000

13

CHEVROLET 20A-252.14

01

459,000,000

14

CHEVROLET 38A-174.27

01

530,100,000

15

MITSUBISHI 37A-433.13

01

462,000,000

16

VEAM 21C-050.49

01

400,000,000

17

THACO 29H-219.19

01

535,000,000

18

FORD 29C-781.13

01

610,000,000

19

DEAWOO 30E-229.95

01

405,000,000

20

HYUNDAI 28A-056.60

01

405,000,000

21

CHEVROLET 36A-327.68

01

459,000,000

22

CHEVROLET 15A-386.34

01

459,000,000

23

CHEVROLET 30F-160.88

01

359,000,000

24

THACO 51C-800.83

01

430,000,000

25

HYUNDAI 37A-424.45

01

370,000,000

2. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

  • Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017 và các tiêu chí khác do VPBank quyết định, cụ thể như sau:

Stt

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

2

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 2 đấu giá viên

3

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của VPBank

4

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

5

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

6

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và thỏa thuận

  • Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày thông báo.
  • Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VPBank lựa chọn);
  • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tầng 6, tòa nhà Việt Hải, 78 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam;
  • Mọi vấn đề xin liên hệ ông Bùi Công Trường - TP Xử lý TSBĐ - TT Xử lý nợ Pháp lý, Sđt: 0904.549.525;
  • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng mong được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

Trân trọng !


VPBank NEO