Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 24/03/2020

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Thông tin tài sản bán đấu giá:

STT Tên tài sản Số lượng Giá khởi điểm
1 FORD TRANSIT SK:8820 BKS:98B-01950 1 872,000,000
2 MAZDA 30E-867.04 SK:5094 1 880,000,000
3 CHEVROLET ORLANDO SK:9375 BKS:19A-18824 1 684,000,000
4 BKS 93A-093.71 SM P4AT2364139 SK MNCAXXMAWAGT18417 1 1,190,000,000
5 Chevrolet Cruze 51G-100.05 SK RLLJA695EHH947634 SM F18D4171320003 1 699,000,000
6 O TO NHAN HIEU VEAM BS: 60C-341.73 SK: RN1C1B1C2FLE00347 SM: D4BFE040073 1 400,000,000
7 8EL0JH637629*G6G173251023*82C-044.54 1 649,000,000
8 MIGHTY BKS: 28C-048.83 SK: 1798 1 805,000,000
9 CHEVROLET BKS:88A-177.27*SK:8520 1 589,000,000
10 HYUNDAI GRAND I10 BKS:26A-064.74*SK:6888 1 370,000,000
11 XE TOYOTA VIOS E BKS: 98A-163.43 SK: 0885 1 493,000,000
12 1 OTO NISSAN NAVARA 29H-142.46 1 669,000,000
13 XE O TO NHAN HIEU SHACMAN BS 47C-168.30 SK GR62FX004778 SM 21615B015784 1 1,200,000,000
14 CHEVROLET CRUZE SK:3135 BKS:38A-153.42 1 589,000,000
15 HYUNDAI I10 18A-094.02 SK:1276 1 439,000,000
16 XE OTO NHAN HIEU: TOYOTA SK: RL4B29F34H5021443 SM: 2NRX199501 BS: 83A-063.20 SO KD: 008121 1 564,000,000
17 OTO SHACMAN BS 70C-101.03 SO KHUNG LZGJWJRCXFX024952 1 1,500,000,000
18 XE O TO NHAN HIEU CHEVROLET SK MMM148MK0HH646561 SM FX3G170811255 BKS 60C-376.68 1 809,000,000
19 O TO JAC HFC1083K1 SK RRGTN72D4HB100161 SM CA4DF21301042681 BS 51C-952.65 1 620,000,000
20 MAZDA SK:1945 BKS:99A-203.58 1 663,000,000
21 HYUNDAI BKS: 30E-535.78 SK: 7490 1 418,000,000
22 CHEVROLET BKS:98A-165.12 SK:49411 1 589,000,000
23 CHEVROLET BKS:14C-260.69 SK:4697 1 651,000,000
24 02 XE O TO TAI NHAN HIEU THACO SO LOAI: TOWNER750A BIEN SO 1: 67C-054.07 BIEN SO 2: 67C-054.12 1 304,000,000
25 02 XE O TO TAI NHAN HIEU THACO SO LOAI: TOWNER750A BIEN SO 1: 67C-054.07 BIEN SO 2: 67C-054.12 1 304,000,000
26 VEAM K: RN1G1B1B1HMJ02634*M: D4BHG829028 72C-135.50 1 450,000,000
27 XE OTO NHAN HIEU*BS 93C-096.74*SK RNNKM22D6GCA00152*SM YC6L31033L3CS3F00542 1 1,288,000,000
28 OTO TAI BKS: 29C-701.51 SK: 87418*SM: 24007 1 1,400,000,000
29 TOYOTA CAMRY SK:5369 BKS:30E-519.23 1 1,043,000,000
30 HOA MAI SK 0023 BKS 14C-204.57 1 390,000,000
31 DOTHANH 26C-073.81 SK:0632 1 335,000,000
32 CHEVROLET BKS:30F-139.00*SK:9410 1 589,000,000
33 TRUONG GIANG BKS:98C-167.48*SK:0035 1 400,000,000
34 CHEVROLET BKS:30F-483.79 SK:0520 1 855,000,000
35 XE NHAN HIEU CHEVROLET*SK 696EHH946922*SM 6D3171320286*BKS 95A-034.50 1 589,000,000

2. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017 và các tiêu chí khác do VPBank quyết định, cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

 

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

2

 

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 2 đấu giá viên

3

 

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của VPBank

4

 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

5

 

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

6

 

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và thỏa thuận

  • Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày thông báo.
  • Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VPBank lựa chọn);
  • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tầng 2B, nhà R6 Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam;
  • Mọi vấn đề xin liên hệ ông Phạm Công Hùng - TBP QLTS VPBank AMC, Sđt: 0912.212.661;
  • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng mong được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.
VPBank NEO