Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 04/06/2020

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Thông tin tài sản bán đấu giá:

Stt

Tên tài sản

Số lượng

Giá khởi điểm

1

NISSAN BKS: 30E-900.77 SK: 1102

01

1,198,000,000

2

NISSAN BKS: 21C-055.96 SK: 2279

01

636,000,000

3

CHEVROLET SK:0484 BKS:88A-196.05

01

589,000,000

4

DONGBEN DB1021 BS: 48C-039.50 SK: CAB6G2103132 SM: AE6G09134968

01

180,000,000

5

XE CON HIEU CHEVROLET AVEO BS 67A-078.71 SK 69YDHH947883

01

495,000,000

6

FORD RANGER BKS: 29C-951.00*SK: 9191

01

880,000,000

7

CHEVROLET SPARK BKS 18D-004.24 SK 2907

01

279,000,000

8

KIA MORNING BKS:30E-489.63 SK:3919

01

378,000,000

9

BS:51F-677.10 SK:MALA851AAHM422856 SM:G3LAGM046824

01

364,545,455

10

CHEVROLET K: 696EHH945117*M: 6D3170860420 63A-073.18 016122

01

589,000,000

11

OTO HYUNDAI GRAND I10;BS 36A-204.77 SM 7321; SK 0646

01

393,000,000

12

CHEVROLET SPARK SK:3150*BKS:30E-72947

01

336,000,000

13

CHEVROLET ORLANDO BKS: 30F-279.64*SK: 8810

01

639,000,000

14

CHEVROLET BKS: 34A-272.00 SK: 5006

01

359,000,000

15

CHENGLONG BS 68C-068.62 SK DD42GL328376 SM 3MD3L2G00053

01

1,190,000,000

16

04 XE DAU KEO NHAN HIEU: NHAN HIEU: INTERNATIONAL BS: 79C-131.35; 130.54; 131.26; 130.57 SK: SJR7EN760018; SJR4EN760154 SJR7EN759757; SJR9EN760179 SM: 5HM2Y4176479; 177427; 177183 179246 03 XE SOMI ROMOOC NHAN HIEU: CIMC SO LOAI: ZJV9402TJZA BS: 79R-005.92; 006.17; 006.16 SK: 2382H4012865; 2383H4012860; 2384H4012866

01

3,583,800,000

17

XE OTO NHAN HIEU CHEVROLET BS 60C-423.41 SK 8FL0JH651153 SM G6G180531021

01

649,000,000

18

KIA BKS:37A-412.36 SK:3389

01

373,000,000

19

SUZUKI BKS:29H-118.09 SK:1750

01

246,000,000

20

KIA CERATO BKS: 30E-283.26*SK: 8828

01

612,000,000

21

TS1: DAU KEO HOWO ZZ4257N32 BKS 88C-070.73 DKX 006807 CA TINH VINH PHUC CN 16.06.15. SK: 076390 SM: 150417022877 TS2: ROMOOC CIMC BKS 88R-003.37 DKX 000316 CA TINH VINH PHUC CN 16.06.15. SK: 2005218 DUNG TE ONG DO XUAN TUYEN VA BA BUI THI THUY

01

1,300,000,000

22

XE ROMOOC BKS 88R-002.33 DK: 000710 SK: 6245

01

620,000,000

23

FORD RANGER BKS:18C-069.00 SK:3440

01

660,000,000

24

XE TAI HIEU VEAM VT201TK SK: RN1D1K1C0FLE01629 BS: 68C-074.20

01

400,000,000

25

HYUNDAI K: W1CBHN002989 M: G3LAHM371892 47A-202.62 036595

01

395,000,000

26

HYUNDAI BKS:30F-017.48 SK:3338

01

519,000,000

27

XE O TO TAI CO MUI NHAN HIEU CHENGLONG BKS: 26C-061.66 SK: 329637

01

1,220,000,000

28

MAZDA 3 BKS:89A-117.99 SK:5476

01

649,000,000

29

O TO NHAN HIEU VEAM BS: 84C-054.77 SK: RN1J1K1D3GMJ00664 SM: ZD30D133NF1003941

01

645,000,000

2. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

- Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017 và các tiêu chí khác do VPBank quyết định, cụ thể như sau:

Stt

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

2

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 2 đấu giá viên

3

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của VPBank

4

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

5

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

6

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và thỏa thuận

- Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày thông báo.
- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VPBank lựa chọn);
- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tầng 2B, nhà R6 Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam;
- Mọi vấn đề xin liên hệ ông Phạm Công Hùng - TBP QLTS VPBank AMC, Sđt: 0912.212.661;
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng mong được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.
VPBank NEO