Thông báo mở gói thầu “Cung cấp và lắp đặt ghế văn phòng cho các CN/PGD VPBank tại Miền Nam”

Công ty TNHH Thịnh Điền (Đại diện Chủ đầu tư Ngân hàng VPBank) thông báo đến các nhà thầu, doanh nghiệp có nhu cầu và năng lực để thực hiện, tham gia chào giá cạnh tranh:

Gói: “Cung cấp và lắp đặt ghế văn phòng cho các CN/PGD VPBank tại Miền Nam”

Cụ thể thông tin về gói chào giá như sau:

  1. Địa điểm công trình: Các công trình CN/ PGD của VPBank tại miền Nam (các tỉnh từ  Quảng Nam trở vào).
  2. Đặc điểm cung cấp lắp đặt: Theo tiêu chuẩn và thiết kế của VPBank.
  3. Thời gian phát hành HS mời chào giá: 10h00p, ngày 27 tháng 12 năm 2018
  4. Thời gian đóng chào giá (Hạn cuối nhận HS chào giá): 14h00p ngày 07 tháng 01 năm 2019
  5. Hồ sơ mời chào giá: Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, mail: ngantt7@prosland.com.vn
  6. Hồ sơ tham gia chào giá và hàng mẫu gửi về:

Phòng Kinh doanh- Công ty TNHH Thịnh Điền,

Địa chỉ: Tầng 4, 296 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP HCM

VPBank NEO