Thông báo vv lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng, máy lạnh cho VPBank miền Nam

Công ty TNHH Thịnh Điền (Đại diện Chủ đầu tư Ngân hàng VPBank) thông báo đến các nhà thầu, doanh nghiệp có nhu cầu và năng lực để thực hiện, tham gia dự thầu:

  1. Gói thầu: “Lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng cho các CN/PGD của VPBank tại Miền Nam”
  2. Gói thầu: “Lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt máy lạnh cho các CN/PGD của VPBank tại Miền Nam”

Cụ thể thông tin về gói thầu như sau:

1. Địa điểm công trình: Các công trình CN/ PGD của VPBank tại miền Nam (các tỉnh phía Nam từ Quảng Ngãi đến Cà Mau).

2. Đặc điểm cung cấp: Theo tiêu chuẩn và thiết kế của VPBank.

3. Thời gian phát hành HSMT cho cả 2 gói Máy lạnh và Hệ thống Mạng: 14h00p, ngày 14 tháng 06 năm 2019

4. Thời gian đóng thầu (Hạn cuối nhận HSDT):

Gói Hệ thống Mạng: 10h00p ngày 28/6/2019

Gói Máy lạnh: 15h00p ngày 28 tháng 06 năm 2019

5. Hồ sơ mời thầu được đăng tải theo đường dẫn (từ thời điểm Phát hành HSMT):

Gói Mạnghttps://drive.google.com/open?id=1l_Rtwx2Drz46itxFwGhLH7li2gF96uNO

Gói Máy lạnhhttps://drive.google.com/open?id=1sPLBpVdKEUlAxqulCOZDL9sWKhBp8ik2

Hoặc liên hệ: Ông Huỳnh Xuân Tịnh, mail: tinhhx@prosland.com.vn hoặc Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, mail: ngantt7@prosland.com.vn

6. Hồ sơ tham gia dự thầu gửi về:

Phòng Kinh doanh- Công ty TNHH Thịnh Điền,

Địa chỉ: Tầng 4 , 296  Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

VPBank NEO