Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 25/06/2019

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:

 1. Thông tin tài sản bán đấu giá:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Giá khởi điểm

1

01 xe ô tô con; Nhãn hiệu CHEVROLET; Số loại: ORLANDO; Màu trắng, BKS: 26A-069.99, Số khung: 7551HH949374, Số máy: 8D4172930241, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 014328 do Công an tỉnh Sơn La cấp ngày 18/05/2018  đứng tên Quàng Văn Quân.

1

   371.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm bảy mươi mốt triệu đồng)

2

01 xe ô tô tải có mui; Nhãn hiệu JAC; Số loại HFC1304; Màu trắng, BKS: 17C-092.80, Số khung: 5GJ5H3309054, Số máy: 21617D048422, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 014516 do Công an tỉnh Thái Bình cấp ngày 19/08/2017 đứng tên Ngô Công Minh.

1

   800.000.000 đồng (bằng chữ: Tám trăm triệu đồng)

3

01 xe ô tô tải có mui; Nhãn hiệu FOTON; Số loại THACO; Màu xanh, BKS: 17C-087.43, Số khung: 250AHC020986, Số máy: LQBB08012151, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 012774 do Công an tỉnh Thái Bình cấp ngày 13/04/2017 đứng tên Ngô Công Minh

1

   360.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng)

4

01 xe ô tô con; Nhãn hiệu CHEVROLET; Nhãn hiệu CRUZE; Màu trắng, BKS: 30F-049.26, Số khung: 698EHH949776, Số máy: 8D4173130026, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 421607 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 30/01/2018 đứng tên Nguyễn Thị Sáu.

1

  440.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi triệu đồng)

5

01 xe ô tô tải pickup cabin kép; Nhãn hiệu FORD; Số loại:  RANGER; Màu xanh, BKS: 29C-778.74, Số khung: FF20HW748466, Số máy: P4AT2476389, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 407537 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 19/08/2017 đứng tên Dư Quang Quế.

1

  515.000.000  đồng (bằng chữ: Năm trăm mười lăm triệu đồng)

6

01 xe ô tô con; Nhãn hiệu SSANGYONG; Nhãn hiệu TIVOLI; Màu xanh, BKS: 18A-088.66, Số khung: A1VSHP123982, Số máy: 391000008919, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 012860 do Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 19/04/2017 đứng tên Trần Văn Đoàn.

1

   422.000.000 đồng   (bằng chữ: Bốn trăm hai mươi hai triệu đồng)

 1. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:
 • Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017 và các tiêu chí khác do VPBank quyết định, cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

 1.  

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

 1.  

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 2 đấu giá viên

 1.  

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của VPBank

 1.  

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

 1.  

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

 1.  

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và thỏa thuận

 • Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày thông báo.
 • Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VPBank lựa chọn);
 • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tầng 2B, nhà R6 Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam;
 • Mọi vấn đề xin liên hệ ông Phạm Công Hùng - TBP QLTS VPBank AMC, Sđt: 0912.212.661;
 • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng mong được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.
VPBank NEO