Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 13/06/2019

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:

 1. Thông tin tài sản bán đấu giá:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Giá khởi điểm

 1.  

01 xe ô tô con; Nhãn hiệu Chevrolet; Số loại: Aveo, màu ghi, BKS: 22A-078.62, Số khung: 69YDJH952627, Số máy: 4D3181370005, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 012297 do Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 10/07/2018 đứng tên ông Hứa Văn Tuyên

1

  340.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm bốn mươi triệu đồng)

 1.  

01 xe ô tô tải pickup cabin kép; Nhãn hiệu Chevrolet; Số loại: Colorado; Màu trắng, BKS: 34C-151.81, Số khung: 8MK0GH639698; Số máy:XFG160221079; Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 022575 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hải Dương  cấp ngày 08/9/2016 đứng tên ông Nguyễn Đức Họa

1

  560.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm sáu mươi triệu đồng)

 1.  

01 xe ô tô tải pickup cabin kép; Nhãn hiệu Chevrolet; Số loại: Colorado; Màu đen, BKS: 34C-182.21, Số khung: 8EL0HH638690; Số máy: E2G170341012; Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 041875 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hải Dương  cấp ngày 02/6/2017 đứng tên ông Nguyễn Đức Họa

1

  440.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi triệu đồng)

 1.  

01 Sơmi Rơmóoc; Nhãn hiệu CIMIC; Màu xanh, BKS: 21R-001.24, Số khung: 9388H6006038, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 000121 do Công an tỉnh Yên Bái cấp ngày 20/04/2017 đứng tên ông Lương Thế Hùng

1

261.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm sáu mươi mốt triệu đồng)

 1.  

01 xe ô tô 29A-515.72; Nhãn hiệu TOYOTA; Số loại FOTUNER; Màu trắng, BKS: 29A-515.72, Số khung: 59G6C9014515, Số máy: 2TR7221774, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 368346 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày  17/02/2017 đứng tên Trần Quốc Anh.

1

  560.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm sáu mươi triệu đồng)

 1.  

01 xe ô tô khách; Nhãn hiệu FORD; Màu đen, BKS: 29B-301.38, Số khung: TGMCEAR34196, Số máy: RATORQ4D243H, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 437401 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 06/02/2018, đăng ký lần đầu ngày 11/12/2014 đứng tên Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Thọ Hải.

1

  520.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm hai mươi triệu đồng)

 1.  

01 xe ô tô con; Nhãn hiệu TOYOTA; Số loại FORTUNER, Màu đen, BKS: 30E-403.26, Số khung: 69G4F9011434, Số máy: 2TR7985352, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 273360 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 29/12/2016 đứng tên Trần Văn Sơn.

1

  690.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu trăm chín mươi triệu đồng)

 1.  

01 xe ô tô con; Nhãn hiệu ZOTYE; Màu trắng, BKS: 34A-159.29, Số khung: C3D8GD136290, Số máy: 4A91TSQP6304, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 021821 do Công an tỉnh Hải Dương cấp ngày 16/08/2016 đứng tên Đoàn Văn Thành

1

  285.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm tám mươi lăm triệu đồng)

 1. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:
 • Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017 và các tiêu chí khác do VPBank quyết định, cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

 1.  

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

 1.  

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 2 đấu giá viên

 1.  

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của VPBank

 1.  

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

 1.  

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

 1.  

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và thỏa thuận

 • Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày thông báo.
 • Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VPBank lựa chọn);
 • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tầng 2B, nhà R6 Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam;
 • Mọi vấn đề xin liên hệ ông Phạm Công Hùng - TBP QLTS VPBank AMC, Sđt: 0912.212.661;
 • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng mong được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

 

VPBank NEO