Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 03/07/2019

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Thông tin tài sản bán đấu giá:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Giá khởi điểm

            1.

 

01 xe ô tô tải VAN; Nhãn hiệu CHEVROLET; Màu ghi, BKS: 20D-017.50, Số khung: 75DJJH950092, Số máy: 1288HN7X0265, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 039531 do Công an tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 09/2/2018 đứng tên Dương Thị Hoa

195.000.000 đồng

(bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm triệu đồng)

            2.

 

01 xe ô tô con; Nhãn hiệu CHEVROLET; Số loại CRUZE; Màu đen, BKS: 99A-233.75, Số khung: 695EJH950968, Số máy: 8D4180240273, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 036892 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 18/06/2018 đứng tên Hoàng Đình Minh

01

505.000.000 đồng

(bằng chữ: Năm trăm linh năm triệu đồng)

            3.

 

01 xe ô tô con; Nhãn hiệu CHEVROLET; Số loại AVEO; Màu đen, BKS: 98A-169.48, Số khung: 69YDJH950567, Số máy: 4D3171910250, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 031846 do Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 09/02/2018 đứng tên Đặng Văn Ngà

01

330.000.000 đồng

(bằng chữ: Ba trăm ba mươi triệu đồng)

            4.

 

01 xe ô tô con; Nhãn hiệu CHEVROLET; Số loại ORLANDO; Màu trắng, BKS: 36A-318.26, Số khung: 7551HH949380, Số máy: 8D4172910070, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 052595 do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 24/04/2019 đứng tên Bùi Văn Thuận

01

425.000.000 đồng

(bằng chữ: Bốn trăm hai mươi lăm triệu đồng)

            5.

 

01 xe ô tô con; Nhãn hiệu HYUNDAI; Số loại I10; Màu bạc, BKS: 30E-277.58, Số khung: 51AAHM545799, Số máy: G3LAGM202113, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 267983 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 26/12/2016 đứng tên Nguyễn Văn Long

01

220.000.000 đồng

(bằng chữ: Hai trăm hai mươi triệu đồng)

2. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

  • Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017 và các tiêu chí khác do VPBank quyết định, cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

       1.

 

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

       2.

 

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 2 đấu giá viên

       3.

 

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của VPBank

       4.

 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

       5.

 

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

       6.

 

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và thỏa thuận

  • Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày thông báo.
  • Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VPBank lựa chọn);
  • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tầng 2B, nhà R6 Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam;
  • Mọi vấn đề xin liên hệ ông Phạm Công Hùng - TBP QLTS VPBank AMC, Sđt: 0912.212.661;
  • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng mong được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

 

VPBank NEO