Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 31/12/2019

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:

Thông tin tài sản bán đấu giá:

STT Tên tài sản Số lượng Giá khởi điểm
1 Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 175, tờ bản đồ số 12, TDP 4B, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 441981, số vào sổ cấp GCN: CS00022 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định cấp ngày 05/04/2017 đứng tên ông Nguyễn Tất Thắng 1 1.560.000.000 đồng
2 DK 011555 CA PHU THO CAP 23.2.2016 TMT KC9665D2; 19C-081.00; SK: 00262; SM: 00546 1 490,000,000
3 1 XE O TO BKS 29B-152.59 GCN 337049 DO CAHN CAP 27/12/2017 DUNG TEN CTY THIEN MA 1 710,000,000
4 HUANGHE ZZ3164 BKS 20C-118.29 SK 3910 1 780,000,000
5 01 XE CHEVROLET BKS 35C-082.61 SK 8MK0JH617347 1 809,000,000
6 XE CHEVROLET BKS: 28D-002.17 SK; 2047 1 299,000,000
7 CHEVROLET BS 51F-866.23 SK RLLJA695EHH947469 SM F18D4171310041 1 699,000,000
2. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017 và các tiêu chí khác do VPBank quyết định, cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 2 đấu giá viên

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của VPBank

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và thỏa thuận

  • Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày thông báo.
  • Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VPBank lựa chọn);
  • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tầng 2B, nhà R6 Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam;
  • Mọi vấn đề xin liên hệ ông Phạm Công Hùng - TBP QLTS VPBank AMC, Sđt: 0912.212.661;
  • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng mong được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.
VPBank NEO