VPBank tiên phong triển khai đánh giá Khung quản trị rủi ro ESG

Tiên phong trong việc xây dựng Khung quản lý rủi ro ESG (“Khung”) toàn diện và thực hiện đánh giá độc lập Khung này với bên thứ hai, VPBank kỳ vọng sẽ là đơn vị dẫn đầu, thúc đẩy việc triển khai và nâng cao công tác quản lý rủi ro ESG trong lĩnh vực tài chính trong nước, từ đó đóng góp tích cực vào kế hoạch hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Chính phủ.

Theo báo cáo đánh giá của EY Consulting Việt Nam (“EY”) ban hành vào cuối tháng 12/2022, VPBank đã xây dựng Khung quản lý rủi ro ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) và áp dụng trên phạm vi toàn ngân hàng, trong đó từng cấu phần trong Khung được đánh giá là phù hợp với hướng dẫn và thông lệ quốc tế về quản lý rủi ro ESG, bao gồm các hướng dẫn được ban hành bởi Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore, Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), cũng như các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bên cạnh đó, VPBank đã ban hành Báo cáo tài chính khí hậu, và được EY công nhận đã đáp ứng cơ bản các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm về Công bố Thông tin Tài chính liên quan đến Khí hậu (TCFD).

Các cấu phần chính trong Khung quản lý rủi ro ESG của VPBank được rà soát bao gồm: Cơ cấu quản trị; Khẩu vị rủi ro; Quy trình quản lý rủi ro ESG; phát triển sản phẩm và dịch vụ bền vững; cũng như hoạt động công bố thông tin quản lý rủi ro ESG. Đáng chú ý, VPBank đã tiên phong triển khai công tác kiểm tra sức chịu đựng về rủi ro khí hậu nhằm xây dựng chiến lược và định hướng kinh doanh của ngân hàng đảm bảo thích ứng với diễn biến khí hậu trong tương lai.

Quản lý cấp cao của các đơn vị chuyên trách quản trị ESG của ngân hàng đã tham dự buổi hội thảo với các chuyên gia của EY để thảo luận về các xu hướng và sáng kiến quốc tế nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro ESG của VPBank phù hợp với xu thế toàn cầu. Đánh giá cao những nỗ lực của VPBank trong hành trình phát triển bền vững, EY ghi nhận VPBank là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đã thiết lập nền tảng quản lý rủi ro ESG toàn diện và chặt chẽ, mở đầu cho sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Giai đoạn 2018 - 2022 chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của VPBank với những thành tựu nổi bật. VPBank đã xây dựng và triển khai các Khung tín dụng xanh, Tài chính xã hội và huy động thành công hơn 1,2 tỷ USD từ các định chế tài chính quốc tế như ADB, SMBC, IFC, JICA, ANZ, Maybank, nhờ uy tín tăng cao trên trường quốc tế. Qua đó, đảm bảo nguồn vốn để VPBank tiếp tục hỗ trợ các dự án chuyển đổi xanh và mang lại tác động tích cực đến kinh tế xã hội cũng như củng cố vị thế của một ngân hàng xanh và bền vững hàng đầu Việt Nam. VPBank cũng tiếp tục nâng cao hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Những nỗ lực trong việc thực hành quản trị rủi ro ESG của VPBank đã được các tổ chức xếp hạng uy tín trong và ngoài nước ghi nhận. Cụ thể, tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Moody's đã đánh giá điểm ESG của VPBank đạt mức 2 trên thang điểm 5, (trong đó 1 là cao nhất) nhờ những chiến lược rõ ràng và hệ thống quản trị hiệu quả, sánh ngang với các tổ chức tín dụng hàng đầu trong khu vực.

VPBank đồng thời được IFC trao giải thưởng “Ngân hàng dẫn đầu về Tài chính Khí hậu khu vực Đông Á và Thái Bình Dương năm 2022” – hạng mục “Tổ chức tài chính đạt được Mục tiêu Khí hậu cao nhất trong năm tài chính”.

Ngoài ra, với điểm số ESG tăng từ 79% trong kỳ đánh giá năm 2021 lên 83% vào năm 2022, VPBank đã lần thứ 4 liên tiếp lọt top 20 doanh nghiệp Việt Nam có Chỉ số Phát triển Bền vững (VNSI – Vietnam Sustainability Index) theo đánh giá của Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

VPBank NEO