VPBank kịp thời và tích cực triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị Định 31/2022/NĐ-CP của Chính Phủ

Nhằm giúp Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác xã giảm chi phí vốn và phục hồi sản xuất kinh doanh sau hơn 02 năm bị tác động bởi dịch COVID-19, ngày 20/5/2022 Chính Phủ đã ban hành Nghị Định 31/2022/NĐ-CP (NĐ 31) về hỗ trợ lãi suất từ Ngân sách Nhà nước với mức hỗ trợ là 2%; tiếp theo Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành Thông Tư 03/2022/TT-NHNN (TT 03) hướng dẫn các Ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo NĐ 31.

Ngay sau khi các văn bản trên được ban hành, VPBank đã thành lập Tổ công tác chuyên trách để xây dựng và vận hành các quy định cũng như quy trình tương ứng để triển khai trong nội bộ, với đại diện đến từ đầy đủ các phòng, ban, trung tâm thuộc các khối kinh doanh và các khối hỗ trợ của Ngân hàng.

Tổ công tác được hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban Điều hành Ngân hàng và đã khẩn trương thu thập ý kiến đóng góp, sửa đổi, bổ sung của các đơn vị để ban hành quy định nội bộ về hỗ trợ lãi suất (“HTLS”). Quy định đã được gấp rút ban hành trong thời gian ngắn so với thời gian xây dựng các quy định có quy mô ảnh hưởng tương đương, bên cạnh đó VPBank cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, văn bản chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan tới việc triển khai HTLS cho Khách hàng. Tất cả các văn bản này đều được VPBank truyền thông rộng rãi trên toàn hệ thống nhằm đảm bảo các đơn vị, cá nhân có liên quan đều hiểu rõ mục đích, cơ chế vận hành cũng như luôn sẵn sàng ghi nhận ý kiến góp ý và hỗ trợ Khách hàng trong quá trình triển khai.

Cụ thể, ngay trong quá trình quy định nội bộ được thu nhận ý kiến góp ý, hoàn thiện bởi các bộ phận chức năng thì các thông tin cơ bản như đối tượng thụ hưởng của chương trình HTLS đều đã được các đơn vị tại VPBank rà soát, thống kê chi tiết, từ đó VPBank đã đăng ký với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hạn mức HTLS dự kiến cho các tháng còn lại trong năm 2022 và năm 2023.

Ngay sau khi quy định nội bộ HTLS được ban hành, toàn bộ các khối kinh doanh có phân khúc Khách hàng nằm trong nhóm ngành được nêu tại NĐ 31 đã bước đầu thực hiện lọc, rà soát danh sách đáp ứng các tiêu chí của chính sách HTLS, để tiếp cận, giới thiệu, thông báo, truyền thông về chương trình HTLS. Việc tiếp cận, giới thiệu, tư vấn hướng dẫn cho Khách hàng đã được VPBank triển khai qua nhiều kênh khác nhau.

Đến nay, phần lớn Khách hàng hiện hữu của VPBank đều đã được tiếp cận thông tin đầy đủ về chương trình HTLS theo NĐ 31. Với lợi thế là Ngân hàng đi đầu về chuyển đổi số, VPBank đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực cơ sở hạ tầng cũng như cung cấp thông tin hướng dẫn cụ thể, đảm bảo quá trình HTLS được diễn ra nhanh chóng, kịp thời theo đúng quy định và đáp ứng được ngay khi KH có nhu cầu. Bên cạnh đó VPBank cũng thực hiện báo cáo định kỳ với NHNN về những vướng mắc, những ý kiến của các Khách hàng về chương trình HTLS và quá trình vận hành, triển khai của Ngân hàng đối với chương trình HTLS.

VPBank nhận định, NĐ 31 và TT 03 là những chủ trương đúng đắn, kịp thời của Chính Phủ nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân phục hồi kinh doanh sau thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. VPBank cùng với các Ngân hàng thương mại đều đang tích cực triển khai hỗ trợ các Khách hàng với quyết tâm sử dụng hiệu quả những nguồn lực từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ kịp thời cho các Khách hàng có khả năng trả nợ tốt, có kế hoạch kinh doanh khả thi và mang lại các tín hiệu phục hồi lạc quan cho nền kinh tế.

 

VPBank đã ban hành Quy định số 62/2022/QĐi-TGĐ quy định cụ thể về việc triển khai chương trình HTLS theo NĐ 31 tại VPBank, theo đó đưa ra các quy định:

  • Về đối tượng Khách hàng thuộc diện được HTLS theo quy định: Là các Khách hàng có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các nhóm ngành đã được đăng ký kinh doanh: hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống; giáo dục và đào tạo; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; xuất bản phần mềm; lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan; hoạt động dịch vụ thông tin…;  hoặc có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây nhà ở xã hội; nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục của Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.
  • Về điều kiện Khách hàng và thủ tục áp dụng HTLS, theo đó:

VPBank thực hiện HTLS đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại các kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 20/5/2022 đến ngày 31/12/2023. 
Khách hàng có đề nghị được HTLS lập theo mẫu của VPBank; thuộc đối tượng HTLS và đáp ứng đầy đủ các điều kiện vay vốn theo quy định của VPBank

Khoản vay bằng tiền đồng Việt Nam; Thời gian ký kết hợp đồng cho vay và thời gian giải ngân trong khoảng từ 01/01/2022 đến 31/12/2023; Khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định; Khoản vay chưa được HTLS từ NSNN theo các chính sách khác; và Khách hàng có khả năng trả nợ, khả năng phục hồi.

  • Về nguyên tắc triển khai chương trình HTLS tại VPBank:

VPBank triển khai hỗ trợ lãi suất bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích và bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật có liên quan.

Khách hàng được HTLS phải bảo đảm có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi theo đánh giá của VPBank, sử dụng vốn vay được hỗ trợ lãi suất đúng mục đích, có trách nhiệm trong việc phối hợp với VPBank trong quá trình thực hiện HTLS.

VPBank NEO